Haša, Rudolf

Vynikající český lesnický odborník

Datum a místo narození
1881-04-01, Kunovice u Valašského Meziříčí
Datum a místo smrti
1963-04-12, Vsetín

Popis

Vynikající český lesnický odborník, vysokoškolský pedagog, zakladatel lesnických oborů na Vysoké škole zemědělské v Brně, organizátor lesnického školství.

Prof. dr. ing. Rudolf Haša, dr. h. c. se narodil v Kunovicích u Valašského Meziříčí jako syn řídícího učitele na obecné škole. Měl šest sourozenců. Od r. 1892 začal studovat české státní gymnázium ve Valašském Meziříčí. Láska k přírodě ho vedla k vystudování tehdy tříletého lesnického odboru Vysoké školy zemědělské ve Vídni. V l. 1903 - 1906 studoval na téže vysoké škole odbor rolnický a kulturně technický. Rád pracoval v českých a slovenských spolkových studentských kroužcích. V l. 1906-10 byl na lesnické praxi v Libáni u Nasavrk a na velkostatku Zelená Hora u Nepomuku. V roce 1910 začal působit jako učitel pro obor geodézie, lesního stavitelství, dendrometrie a lesní tvorby na Vyšším lesnickém ústavu v Písku. R. 1911 předložil ve Vídni doktorskou disertační práci a r. 1912 byl jmenován doktorem zemědělských věd. Hodlal změnit stav lesnického školství v tehdejším Rakousku, ale válka a odlišné názory píseckých lesnických ústavů znemožnily uskutečnění jím sepsané koncepce.

Během I. světové války v l. 1914-19 se Rudolf Haša vrací na Zelenou Horu, tentokráte jako administrátor auerspergského panství. Jeho koncepci lesnického školství schválilo ministerstvo až r. 1919. Poté krátce působí v Banské Štiavnici, ale r. 1920 odchází na Vysokou školu zemědělskou do Brna.

Rudolf Haša postupně budoval lesnický obor, ale velmi často celou školu a často bojoval za její zachování. V kritických letech 1921-22, 1939-40 a 1945-46 byl zvolen rektorem. Dvakrát byl zvolen děkanem lesnického odboru, a to v l. 1928-29 a 1937-38. Pro práci ve škole získal vynikající odborníky, navrhl studijní osnovy a zkušební řád, podařilo se mu postavit novou budovu. Z tehdy vydaných prací uvedeme "Hospodářské lesní zřízení“, „Cesty k uskutečnění ekonomického principu a principu hospodářské nepřetržitosti v souladu s lesní tvorbou“, „Lesní zařízení a jeho poměr k lesní tvorbě“. Hašovou mimořádnou zásluhou je získání adamovského lesního statku pro potřeby školy r. 1923 po záboru lichtenštejnského majetku. Revír Jedovnice a Klepačov škola získala r. 1930, revír Vranov po druhé světové válce. Statek dnes obhospodařuje 7900 ha.

Po uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 R. Haša zastával funkci správce školy a pod dohledem německého komisaře koordinoval její činnost po celou dobu okupace. Díky jeho odvaze, obětavosti, osobní statečnosti a diplomatickým schopnostem podařilo se uchránit v době nesvobody většinu materiálů i duchovních hodnot školy.

Za totality nenašel velkého pochopení a nedařilo se mu vše dle jeho představ.

Do dúchodu odchází r. 1951 v jako sedmdesátiletý. Věnuje se sepsání obsáhlé „Historie Vysoké školy zemědělské v Brně a Školního lesního závodu“ (1976). Na sklonku života se z aktivního, mnohdy prací přetíženého člověka, stal člověk zasmušilý a málomluvný. Žil ve velmi skromných podmínkách v usedlosti Na Luhu v rodných Kunovicích.

Zemřel v nemocnici ve Vsetíně. Pohřeb se konal Kunovicích, kde je pochován v rodinné hrobce - o ni nyní pečuje obec. Na jaře v kapli Kunovicích probíhá od r. 2005 myslivecká mše svatá k uctění památky tohoto významného muže. V lokalitě Na Drahách se začalo s výsadbou Lipové aleje prof. Haši spolu s pamětní deskou.

O pomníku Rudolfa Haši v Moravském krasu píšeme zde

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: