Obrovský, Jakub

Slavný český malíř a sochař

Datum a místo narození
1882-12-24, Bystrc (dnes Brno-Bystrc)
Datum a místo smrti
1949-03-31, Praha

Popis

Nejslavnějším  rodákem brněnské městské části Bystrc je český malíř a sochař Jakub Obrovský.

Narodil se na Štědrý den roku 1882 v Bystrci jako třetí syn sedláka. Rod Obrovských hospodařil už před třicetiletou válkou v blízkém Žebětíně. Odtud se jedna rodová větev přestěhovala do Bystrce. Jakub od malička musel doma pomáhat. Po těžké práci v hospodářství utíkal na půdu, kde tajně maloval své první obrázky. Jednou, když byl ještě malý, si donesl hrudku jílu a vymodeloval si svou první sošku. Starší bratr ji hodil do ohně v peci. Když matka rozdělávala ráno oheň, našla ji. Byla pěkně vypálená. Malý Kuba měl radost, že si ji matka schovala. 

Jakubova maminka byla dcerou venkovského písmáka a horlivá čtenářka. Musela těžce pracovat. Zemřela, když bylo chlapci třináct roků. Na dětství, maminčino vyprávění, její lásku k přírodě a všemu krásnému vzpomíná ve své knize „Malá řeka“. To bylo jeho nejzamilovanější místo v Bystrci. Dnes na tomto místě stojí bloky domů ulice, která nese jeho jméno. Dříve tudy tekl náhon vody ke mlýnu.

Jakubovi Obrovskému nebylo ani čtrnáct let, když se dostal na uměleckoprůmyslovou školu do Prahy. Po třech letech byl přijat jako mimořádně nadaný žák na Akademii výtvarných umění. Vynikal v malbě postav. V tom byl jeho učitelem Max Pirner. Obrovský jako vynikající student získal Hlávkovo stipendium. Mohl tak odjet na studijní cestu do Itálie. Po návratu vystavil svých prvních 25 obrazů, které měly velký úspěch. Bylo mu pouhých 32 let, když se stal profesorem na Akademii výtvarných umění. Později byl jmenován jejím rektorem. Maloval vestibul Průmyslového paláce a sály nádražní budovy v Praze. Navrhoval plakáty a známky. Známá je jeho poštovní známka z roku 1918 s českým lvem, který trhá okovy.

Byl spoluzakladatelem Galerie moravských umělců v Hodoníně. Daroval jí velký počet obrazů a soch v hodnotě 6 milionů předválečných korun. Na Světové výstavě 1932 v Los Angeles reprezentovalo jeho sochařské dílo „Vraždící Odysseus“ české umění. Získal za ně zlatou medaili. Byl jmenován členem Národní společnosti krásných umění v Paříži.

Zajímavé je, že vynikl i jako sportovec – šermíř. Na olympijských hrách v Paříži získal pro Československou republiku roku 1924 stříbrnou medaili. Přes všechna uznání a ocenění, která získal doma i ve světě, nikdy nezapomněl na svou rodnou ves. Věnoval jí nejen řadu obrazů a soch, ale v době, kdy trpěl těžkou nemocí, uložil své vzpomínky na Bystrc do knih „Vobrácení Jerdiše Jókala“, „Vo tym Trósilovým praseti" a zejména do knihy „Malá řeka“.

Zemřel 31. března 1949 ve věku 67 let.

Podle:

Harmatová, Z., Vrbická, J. (1999), Kalendář 1999, Bystrcký rok, ZŠ Heyrovského 32, Brno

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: