Drtina, František

Český filozof, pedagog a politik, zakladatel skautingu

Datum a místo narození
1861-10-03, Hněvšín (dnes součást obce Chotilsko)
Datum a místo smrti
1925-01-14, Praha

Popis

František Drtina byl český profesor, filozof, politik, jeden ze zakladatelů skautingu v Česku a také milovník přírody. 
Pocházel z rodiny drobného rolníka z malé vesnice Hněvšín, v níž dnes není obecní úřad a je součástí obce Chotilsko (levý břeh Vltavy u vodní nádrže Slapy).  
V 11 letech odešel na studia do Prahy na Akademické gymnázium. Zde byl vynikající ve studiu jazyků, kromě klasických základních jich dále uměl pět. Pak na Filozofické fakutlě Karlo-Ferdinandovy univerzity v l. 1880-86 vystudoval klasickou filologii a filozofii. Učili ho zejména Gustav Adolf Lindner a Tomáš Masaryk. Při studiích v Berlíně v l. 1885-86 navštěvoval hlavně přednášky a semináře historika antické filozofie Eduarda Zellera a panteisty Friedricha Paulsena. Doktorát z filozofie měl od r. 1889 a poté se vydává na dvouletou studijní cestu po západoevropských univerzitách. 
Zaměřil se zcela na filozofii a působil jako profesor a Akademikcém a na smíchovském gymnáziu. R. 1891 a 1897 se habilitoval nejdříve ve filozofii a pak i v pedagogice. Od r. 1903 byl jmenován
řádným profesorem filozofie a pedagogiky. V roce 1899 převzal po G. A. Lindnerovi vedení pedagogického semináře, v l. 1905-06 byl děkanem fakulty. 
Stihl nejenom politické angažmá, ale založil první český oddíl skautů (r. 1912) a často chodil do přírody. Oblíbil si okolí své rodné obce. 
V l. 1907-11 usedl v Říšském parlamentu za Českou stranu lidovou (realistickou). 
Za I. světové války byl členem odbojové organizace Maffie
Pro všechny tyto skutečnosti není divu, že jej na začátku existence Československa požádali Karel Kramář a Antonín Švehla, aby pomáhal založit nový systém vzdělávání. V l. 1918-20 vykonával práci tajemníka úřadu ministerstva školství. Pak se nakrátko vrací na Karlovu univerzitu, ale r. 1925 umírá. 
Jeho manželka se jmenovala Olga, měli spolu dvě děti, dcera Olga se stala lékařkou, syn Prokop byl nejdříve tajemníkem prezidenta E. Beneše a pak jedním z ministrů, kteří v únoru 1948 podali demisi. Je tedy zřejmé, že za komunistické vlády neměla rodina Drtinova na růžích ustláno. Drtina starší byl vysoký prvorepublikový úředník, Drtina mladší byl tajemníkem prvorepublikového prezidenta a "reakčním" ministrem. Na rodinu Drtinovu se mělo zapomenout. 
U Chotilska ve středním Povltaví od r. 1926 stála rozhledna na kopci Besedná pojmenovaná podle dr. Drtiny, ale komunisté ji nehodlali udržovat v provozu, až r. 1967 zanikla. Po r. 1989 ale byla obnovena, čímž Hněvšín a okolí vzdává hold svému slavnému rodákovi. 
František Drtina je čestným občanem obce Chotilsko, kromě rozhledny se po něm jmenuje také naučná stezka a památné duby a ulice v mnoha českých městech, např. v Praze na Smíchově. 
Podle:
https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Drtina, 20. 7. 2020
Informační tabule na vrchu Besedná, květen 2020

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: