Gangloff, Karel Daniel

Český Archimédes

Datum a místo narození
1809-05-11, Praha
Datum a místo smrti
1879-02-07, Rožmitál pod Třemšínem

Popis

Karel Daniel Gangloff byl jedním z nejvýznamnějších lesnických odborníků 19. století. Přestože působil jen na dvou místech - v Červené Řečici a v Rožmitále pod Třemšínem, jeho dílo přesahuje hranice regionů i hranice české.

Narodil se v rodině hofmistra, který sloužil u arcibiskupa Salma. Hofmistr byl správce domu, který měl mj. na starosti přípravu a řízení dvorních obřadů a slavností. Gangloffův otec pocházel z Alsaska, matka z Bavorska a v rodině se mluvilo jen německy. Avšak Gangloffova němčina nebyla nikdy překážkou, neboť byl u českých podřízených vždy naprosto oblíben.

Byl technicky nadán. Absolvoval jednoroční kurs pražské polytechniky a po 3 letech praxe nastoupil do služby u velkostatků pražského arcibiskupství. Začínal jako písař lesního úřadu v Rožmitále pod Třemšínem. Při zaměstnání studoval, r. 1837 se stal lesním inženýrem.

V lesích Brd se cítil skvěle a zamiloval si je, ale r. 1839 byl přeložen na myslivnu Zádolí v Červené Řečici u Pelhřimova. Sice byl povýšen, ale na novém působišti si dlouho nemohl zvyknout. Setrval tu dlouhých 25 let. Tehdy studoval podklady ke svým budoucím technickým vynálezům. R. 1860 se dočasně, r. 1864 natrvalo vrací jako 55 letý do Rožmitálu. Jiní se v tomto věku chystají do výslužby, ale pro Gangloffa život jakoby začíná.

Zdokonaluje lesy po všech stránkách, buduje nové cesty, odstraňuje následky kalamit, stará se o chov lovné zvěře, píše do odborného tisku, působí v České lesnické komoře.

Intenzívně se přitom zabývá ulehčením práce lesníků a sestrojuje různé stroje a přístroje - jeho vynálezy. Vynalezl např. planimetr - přístroj ke zjišťování velikosti ploch obrazců v plánech a mapách, dendrometr - přístroj, který určí tloušťku kmene stromu v jakékoli výšce. Sestrojil buzolu kombinovanou se slunečními hodinami.

Nejznámějším jeho vynálezem je šindelka, patentovaná r. 1855, stroj na výrobu šindele, který byl oceněn mj. zlatou medailí na průmyslové výstavě v Belgii. Karel Gangloff šindelku postavil ve zrušené huti u rybníka Obžery a tam nechal vyrábět milion kusů šindele ročně.

Roku 1875 sestavil stroj na výrobu zápalkových dřívek, v roce 1877 vynalezl stroj na výrobu tužkových dřívek a stroj na výrobu kolíčků do bot. Z lesnických vynálezů jmenujme tyto: hroudová sadba, klučka na pařezy, kulobrokovnice a vábnička na vábení jelenů vyrobená z jeleního hrtanu.

Karel Daniel Gangloff byl skromný a obětavý muž žijící v ústraní. Oženil se až v 66 letech.

Legendárního lesmistra laskavě přezdívaného "Český Archimédes" (i když nebyl Čechem, nýbrž Němcem) dodnes připomíná litinový Gangloffův kříž po vrcholem Třemšína a expozice muzea v Brdském památníku v Rožmitále. Jeho jméno také skromně uvádí pamětní deska zasazená ve skále při vyústění rokle zvané Myší díra u Bílovic nad Svitavou - jakožto součást tzv. Lesnického Slavína.

Karel Daniel Gangloff zemřel na mrtvici 7. února 1879 v Rožmitále po vyjížďce na saních tažených koňmi a je pohřben na zdejším hřbitově.

Podle:

https://www.mesto-zdice.cz/mesto/zdicke-noviny/prispevky-josefa-hurky-/?pageshowing=6&more=69#msg69, 23. 10. 2018

Čáka, J. (1986): Toulání po Brdech, Středočeské nakladatelství Praha, s. 214

http://www.municipal.cz/osobnosti/gangloff.htm,

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: