Mendel, Johann Gregor

Otec genetiky

Datum a místo narození
1822-07-20, Hynčice (okres Nový Jičín), dnešní čp. 69
Datum a místo smrti
1884-01-06, Brno, augustiniánský klášter na Starém Brně

Popis

Johann Gregor Mendel byl přírodovědec a zakladatel genetiky. Byl mnichem a později opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Narodil se v rodině Antona a Rosiny Mendelových, německy mluvících zemědělců, kteří vlastnili statek ve vesnici Hynčice (ta je dnes součástí obce Vražné v okrese Nový Jičín). V rodném statku je po rekonstrukci r. 2007 muzeum. I když Mendel pocházel z německé rodiny, mluvil plynně německy i česky.

Základní školu vychodil v l. 1831-33 v Hynčicích, poté studoval v piaristické škole v Lipníku nad Bečvou a na gymnáziu v Opavě. Studia zde dokončil r. 1840. Nastupuje na Filosofický ústav v Olomouci, kde ho tehdy mezi jinými vyučoval přírodní historii a polní ospodářství Johann Karl Nestler. Ten patrně svým výzkumem šlechtění zvířat (ovcí) a rostlin ovlivnil pozdější Mendelovu práci. Studia v Olomouci připomíná pamětní deska na budově tehdejší filosofické (dnes teologické) fakulty.

V r. 1843 přichází do Brna. Je přijat jako novic do augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde opatem byl Cyril F. Napp. Přijímá řeholní jméno Gregor.

V letech 1845-48 studuje teologii v Brně, navštěvuje také přednášky o ovocnářství, vinařství a zemědělství, r. 1847 byl vysvěcen na kněze. V l. 1849-51 byl suplujícím učitelem na gymnáziu ve Znojmě a na 1. německé reálce v Brně, ul. Jánská.

V l. 1851-53 studuje univerzitu ve Vídni - fyziku, matematiku a přírodní vědy. Konkrétně je známo, že navštěvoval přenášky "Experimentální fyzika" u Christiana Dopplera, "Anatomie a fyziologie rostlin" u Franze Ungera a "Praktická cvičení v používání mikroskopu".

V l. 1854-64 prováděl v prostorách kláštera na Starém Brně a v zahradě pokusy s hrachem, kde využil svých znalostí z biologie, matematiky a statistiky, r. 1861 spoluzakládal Přírodovědný spolek v Brně. V letech 1863-82 konal meteorologická pozorování, přičemž první článek o nich  publikoval již r. 1863.

Přelomovým pro vědu se stal rok 1865. Tehdy Mendel v únoru a v březnu na zasedáních Přírodovědného spolku v Brně přednášel téma "Pokusy s rostlinnými hybridy". Publikoval je r. 1866.

Jen rok poté umírá opat Cyril F. Napp a r. 1868 je Mendel zvolen jeho nástupcem. Funkce to byla velmi významná a Mendel strávil mnoho času řešením problémů chodu kláštera jako instituce. Na výzkumy už tolik času neměl. Stačil však ještě r. 1871 vybudovat na zahradě opatství včelín a stát se r. 1881 ředitelem Moravské hypotéční banky v Brně (dnes budova České národní banky naproti Mahenovu divadlu). Umírá po rok trvající nemoci a je pohřben v hrobce augustinánů na Ústředním hřbitově v Brně. Rekviem v kostele dirigoval Leoš Janáček. (Vzpomeňme faktu, že klášter podporoval Janáčka na studiích a že Janáček se narodil v Hukvaldech, docela blízko Hynčic).

Mendelův přínos pro vědu až začátkem 20. stol. formulovali Hugo de Vries, Carl Correns a Erich von Tschermak. Wiliam Bateson nechal přeložit jeho dílo do angličtiny. I díky jim je Mendel uznáván jako otec genetiky a jako první vědec, který použil matematické a statistické metody v biologii. Mendelovo muzeum bylo založeno r. 2002 a bylo při svém vzniku podporováno nejen českými institucemi, ale i rakouskými sdružením VFG, vědci a mecenáši.

V Brně jsou památkou na Mendela jeho socha před klášterem na dnešním Mendelově náměstí (nesprávně se všude píše Mendlovo), muzeum tamtéž po něm pojmenované, dále pamětní deska na budově školy v ulici Jánské, kde přednášel o svých objevech a také pamětní deska na budově České národní banky naproti Mahenovu divadlu.

Podle:

Panely v expozici Mendelova muzea v Brně, osobní návštěva v květnu 2012

Masarykova univerzita, Mendelovo muzeum, propagační leták, Brno, 2012

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel, 27. 10. 2012

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: