Bohdanecký, Josef

Významný český lesník

Datum a místo narození
Není k dispozici
Datum a místo smrti
Není k dispozici

Popis

Josef Bohdanecký (1846-1920) byl v l. 1866 - 1911 vedoucím lesního úřadu orlického panství a v l. 1888-94 odborný ředitel české lesnické školy v Písku. Vytvořil českou metodu probírky lesních porostů, která vzbudila značnou pozornost doma i v zahraničí. Snažil se metodou probírky dosáhnout ročního přírůstku smrků alespoň 3 mm (zejména v první polovině života stromu), přičemž běžný přírůstek bývá 1 mm, ve druhé polovině život se lesníkova snaha má ubírat k vytvoření stabilního válcovitého kmene.  Metoda dále spočívala v tom, že podle ní smrky do 25 let měly mít korunu až k zemi, do 35 let do 2/3 výšky a do té doby až do mýtního stáří do poloviny kmene.  

Bohdaneckého pomník najdete na lesním palouku mezi Brnem-Útěchovem a Adamovem.

Podle:

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus ve spolupráci MLZU v Brně a Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, s. 16

http://inldf.mendelu.cz/projekty/pestovani/ucebnitext/osobnosti/osobn_osobn.html, 30. 3. 2013

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: