Bašný, František

Významný pedagog v Kohoutovicích (dnes městské části Brna)

Datum a místo narození
1859-11-28, Lešany (u Prostějova)
Datum a místo smrti
1910-01-12, Brno

Popis

František Bašný byl významný pedagog. V Brně absolvoval učitelský ústav, pak nastoupil roku 1879 na své první a jediné učitelské místo v Kohoutovicích, kde prožil 31 let. Jeho zásluhou byla po dlouhém shromažďování peněz r. 1886 postavena obecní škola v Kohoutovicích, kde např. v jednom ze školních roků Bašný sám vyučoval 91 dětí (!), později r. 1902 se zasloužil o její rozšíření na dvoutřídní a byl jmenován nadučitelem.   

Bašný byl velmi aktivní ve spolkovém životě, doslova byl duší brněnských učitelů. Založil v Kohoutovicích Sokolskou jednotu a odbor Národní jednoty, byl po dlouhá léta jednatelem a předsedou Budče brněnské, pak členem předsednictva Ústředního spolku jednot učitelských, byl  také členem c. k. okresní školní rady, členem zemského disciplinárního senátu, delegátem zemské konference a  členem stálého výboru zemské konference. Na vycházky rád chodil do okolí Kohoutovic, jeho pomník stojí při lesní cestě z Kohoutovic do Bosonoh.

Zemřel náhle na mozkovou příhodu, jeho hrob nalezneme na hřbitově v městské části Brno-Žebětín, skup. 1, hrob č. 196.

Budova školy dnes již svému účelu neslouží, sídlí zde úřad městské části. K přestavbě došlo r. 1939. 
   
Podle:

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=21, 28. 3. 2013

http://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/kdo-byl-frantisek-basny/, 28. 3. 2013

http://www.kohoutovice.cz/o-kohoutovicich/kdyz-kohoutovickym-prestala-stacit-skola, 28. 3. 2013

http://kohoutovice.kdu.cz/2011/12/letos-by-oslavil-150-narozeniny/, 28. 3. 2013
     
  
    

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: