Doležal, Jan

Zakladatel české lesnické literatury

Datum a místo narození
Není k dispozici
Datum a místo smrti
Není k dispozici

Popis

Jan Doležal (1847-1901) začínal jako lesník v lesích města Poličky, později na thurn-taxiském velkostatku v Rychmburku u Skutče. Nemohl ale v praxi lesníka pokračovat ze zdravotních důvodů. Věnoval se tedy činnosti redaktorské a literární. R. 1872 založil časopis Háj. Usiloval o založení české lesnické mistrovské školy. Jeho pomník byl vybudován r. 1933 na palouku U Buku mezi brněnskými městskými částmi Soběšice a Útěchov.

Podle:

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 17

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: