Havelka, Vilím Věnceslav

Lesmistr na colloredo-mansfeldském panství v Opočně, spolupřekladatel význačného lesnického díla z němčiny

Datum a místo narození
Hlušice (u Nového Bydžova)
Datum a místo smrti
Opočno

Popis

Vilím Věnceslav Havelka (1780-1847) se zapsal spolu s Josefem Liboslavem Zieglerem do dějin českého lesnictví překladem obsáhlého trojsvazkového díla známého německého lesníka Georga Ludwiga Hartiga pod českým názvem Umění lesní podle Jiřího Ludwiga Hartiga.  Stalo se tak v l. 1819-1823. V té době žádná podobná lesnická literatura neexistovala a Havelka se Zieglerem položili základ encyklopedickému pojetí lesnictví a vědeckému přístupu v lesnictví vůbec. Co tomu předcházelo?

Havelka studoval v Praze a roku 1802 byl zaměstnán jako nadlesní na c. k. panství vojenských vysloužilců v Hořicích. Později přešel na panství colloredovská, nejdříve do Smidar a r. 1809 na Opočenské panství, patřící knížeti Colloredo-Mansfeldovi. 

Hartig svoje dílo vydal r. 1808, tedy v době, kdy v Čechách působí Josef Jungmann a jeho celoživotní přítel Antonín Marek, kteří mj. sestavují česko-německý slovník, překládají do češtiny díla z jných jazyků a dávají tak základ českému jazyku v novodobé podobě. Lesnické dílo J. L. Hartiga patrně bylo v širší veřejnosti známo, avšak neexistovalo v češtině. S překladem začal r. 1817 profesor Josef Liboslav Ziegler, Havelka mu dle vlastních slov pomáhal s odbornou terminologií, ale patrně musel stejně jako Jungmann při tvorbě spisovné češtiny zde v nauce o lesnictví některá slova vymyslet. 25. dubna 1818 píše Antonín Marek Havelkovi, že "snad Vašemu lesnictví také odbyt zjednáme", tedy vše nasvědčuje tomu, že se těšil, až dílo vyjde.

Zdá se, že organizačně dílo vedl Havelka, což byla při 640 tiskových stranách obrovská práce. Patrně muselo jít o "bestseller", protože již r. 1823 dílo vychází podruhé a r. 1949 zásluhou dalšího českého lesníka Jana Jiřího Nussbaumera potřetí.

Roku 1838 Havelka odešel do výslužby a roku 1847 umírá v Opočně. Pomník má společně s Josefem Liboslavem Zieglerem na palouku U Luže u Bílovic nad Svitavou.

Podle:

http://www.mezistromy.cz/cz/les/galerie-lesniku/havelka-vilem-venceslav, 31. 3. 2013

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 25

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: