Řícení skal

Popis

Řícení skal je typickým důsledkem zvětrávání a eroze. Základní příčinou je vliv gravitace. Do nižších poloh padají části skal, které se uvolňují nejčastěji vlivem mrazových procesů, kdy do trhlin v hornině vniká voda a v zimním období při kolísáních teplot okolo nuly zvýšením objemu led trhá skálu. Pod skálou se pak tvoří kužele nebo haldy ze spadlých bloků, které se dále drolí na menší kusy.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: