Bledule jarní (Leucojum vernum)

Popis

Bledule jarní (Leucojum vernum) je velmi nápadná, krásná bylina, posel jara, která zvěstuje svými bílými květy v únoru a březnu odchod zimy a u některých lokalit způsobuje masívní návštěvnost obdivovatelů botaniky, přírody a blížícího se teplejšího období. 

Jméno jí dala botanická věda ve 2. polovině 19. století, i když menšinově se užíval i název blednivka jarní. 

Patří do čeledi amarylkovitých. Roste ve vlhkých listnatých lesích, v lužních i suťových lesích, na vlhkých či podmáčených loukách. Najdete ji v nížinách i na horách. Jak je vidět z předcházejícího textu, k životu potřebuje vlhko. Jejím původním teritoriem je střední a jižní Evropa, v Česku je to západní část území, v moravských Karpatech se nevyskytuje, dalším regionem je až východ Slovenska. Tamější poddruh Bledule jarní karpatská s větším počtem dvoukvětých jedinců je vzácnější než její česká příbuzná. 

Zahradní kulltivar se dá koupit v běžných obchodech. Pěstuje se již od 15. století. Tato rostlina se ze zahrad dostala do okolní krajiny, takže dnes bledule rostou i v nepůvodních teritoriích. Podle legislativy se jedná o chráněný druh. Celkově bledulí v krajině ubývá, protože se zmenšuje rozloha vlhkých míst v krajině.

Bledule jarní je asi 10 - 30 cm vysoká vytrvalá bylina s podzemní cibulí o průměru asi 1,5 - 3 cm. Z jedné cibule vyrážejí 3 až 4 přisedlé listy s čárkovitými čepelemi o délce 10 - 25 cm a šířce 0,5 - 2 cm. Nejkrásnější součást rostliny - květ s šesti okvětními lístky roste na převislé stopce, většinou je jeden, vzácněji dva. Květy jsou bílé s charakteristickou žlutou až zelenou špičkou. Plodem je elipsoidní tobolka. Rostlina je jedovatá, nejvíc jedovatých látek ukrývá cibule. 

Na jaře jsou některá naleziště bledulí obsypána návštěvníky (např. údolí Chlébského potoka, Rakovecké stráně a údolí bledulí). Lidé většinou bledulím neškodí a na lokalitách nesetrvávají dlouho. 


Podle:

LEUCOJUM VERNUM L. – bledule jarní / bleduľa jarná | BOTANY.cz, 28. 2. 2022

Bledule jarní – Wikipedie (wikipedia.org), 28. 2. 2022

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: