Ambit

Popis

Ambit neboli křížová chodba, též kvadratura je klenutá chodba kolem čtvercového nebo obdélníkového rajského dvora, obvykle v klášteře nebo v sídle kapituly. Do dvora byl ambit otevřen arkádami. Ambity byly součástí staveb již od doby předrománské, v baroku také začínají obklopovat poutní kostely a lorety.
     
Podle: 

Herout, J. (1978): Slabikář návštěvníků památek, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, s. 166

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: