Posed

Popis

Posed je myslivecké zařízení, které se skládá ze žebříku či schůdků a vyvýšené, nekryté pozorovatelny. Pozorovatelna je obvykle upravena k sezení. Posedy slouží myslivcům k pozorování a odlovu zvěře. Bývají umístěny na okrajích lesů, u mýtin nebo i na polích, kde lze očekávat zvýšený výskyt zvěře. Myslivci často staví posedy v blízkosti míst, kam zvěři nachystají oblíbenou potravu. 

V běžném jazyce se pojmem posed označují i kryté pozorovatelny, které mají nejčastěji tvar vyvýšené boudy. V mysliveckém jazyce se pro tato zařízení užívá pojem kazatelna

V minulosti si posedy myslivci vyráběli sami, dnes si je stále častěji nechávají dodávat od specializovaných firem.

Fotografie zajímavých posedů i kazatelen najdete zde

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: