Polní hnojiště

Popis

Čeští zemědělci nepochopitelně hazardují s kvalitou životního prostředí. Na okrajích polí často navršují haldy chlévské mrvy, kterou nijak nezabezpečují proti průsakům do okolní krajiny a do spodních vod. Velmi často jsou polní hnojiště nad vesnicí, na kopcích, poblíž studánek. Netřeba dodávat, že na místech polních hnojišť nelze pěstovat kvůli přemíře dusíku, fosforu a draslíku polní plodiny a že při přívalových deštích se látky z hnojišť dostávají do spodních vod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: