Valoun

Popis

     Valoun je kámen, který v přírodě získal oblý tvar blízký kouli nebo rotačnímu elipsoidu. Vzniká obvykle pohybem původně hranatého kusu horniny v říčním proudu a jeho rovnoměrným opracováním, obroušením ze všech stran. Valouny mohou mít minimální rozměry v řádu milimetrů až po velké kusy s rozměry v řádu metrů. 
     Vědci podle výskytu valounů mimo současné vodní toky usuzují na místa, kudy dříve tekly řeky a potoky. 
     Těžba valounů probíhá obvykle v současných nebo dřívějších říčních korytech. Těžený materiál má podobu písku, štěrkopísku nebo štěrku podle velikosti jednotlivých kusů. Původní hornina, z níž valouny vznikly, může být v podstatě jakákoli. 
     Využití valounů je velmi pestré. Menší kusy jsou v podobě štěrku často obsaženy v betonových směsích. Používají se jako dekorační kameny do zahrad a dalších exteriérů. Když malé valouny spojíme umělým pojivem, dostáváme některými uživateli velmi oblíbený kamenný koberec. Velké valouny se v minulosti používaly na dláždění silnic jako známé "kočičí hlavy". Přirovnání vzniklo skutečně od tvaru hlavy této šelmy, která se lidem vybavila, když po opotřebovaných oblých kamenech s obtížemi chodili. 
     V souvislosti s valouny se často používá slovo frakce, což je minimální a maximální průměr kamenů obsažených v přírodní směsi valounů anebo ještě častěji ve směsi vytvořené člověkem. Například frakce valounů používaných jako dekorace u zdí rodinných domků může být označena 16/32 mm.
     Dodejme, že valouny prodávané v obchodech mohou být jak přírodní, tak vzniklé průmyslovým omíláním lomového kamene. 
     Slovo valoun se vyskytuje i v souvislosti s těžbou zlata. Ovšem nálezy valounů zlata jsou vzácné. 
     V pravěku lidé valouny opracovávali a vyráběli z nich různé nástroje. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: