Ponor

Popis

Ponor (nebo též propadání) je místo, kde vodní tok, původně povrchový, vtéká do podzemí. Obvykle se tak děje v místě styku nekrasových hornin s krasovými. Vodní tok tekoucí na nekrasovém povrchu přitéká na vápencové (krasové) území, kde si jeho vody vzhledem k fyzikálním vlastnostem vápence najdou další (různě dlouhou) cestu  podzemím a po jeho opuštění vytékají na povrch ve vývěru nebo ve vyvěračce (což jsou dva termíny pro totéž). Existují i výjimky. Slovinský tok Reka vtéká do podzemí na pevnině a po 40 km podzemního toku v krasu ústí přímo do moře.   

Častá bývá i skutečnost, kdy tok před definitivním vtokem na krasové území postupně slábne. Jeho vody se do podzemí "ztrácejí" na několika místech. Dál do krasu často pokračuje jen suché koryto.

Při povodních se vody do podzemí "propadnou" nikoli všechny, ale jejich část pokračuje po povrchu. To se někdy děje například u ponoru u Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu.  

Ponory bývají velmi atraktivními přírodními jevy, které přitahují pozornost turistů. Vědce upozorňují na přítomnost jeskyní. Do některých ponorů a jeskyní za nimi pořádají speleologové speciální výpravy pro veřejnost. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: