Štít

Popis

Štít je ostře tvarovaná vrcholová část hory, velehory nebo horského masívu. Obvykle se pojem štít používá pro nejvýše položenou třetinu. 

Někdy se štítem rozumí jen nejvýše položená ostře tvarovaná vrcholová část.

Štíty se nacházejí ve všech pohořích alpsko-himalájské soustavy, tedy například Tatry a Alpy, v Americe jsou štíty časté v severní části Kordiller. 

Štít je také geologický pojem, který označuje staré, konsolidované horniny, v nichž po dlouhou geologickou dobu neproběhlo vrásnění (např. Baltský štít ve Finsku). 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: