Selské baroko

Popis

Dozvuky baroka ve stavebnictví se objevují v jihočeské krajině až do 19. století. Tehdy několik výtvarně šikovných zednických mistrů přivezlo do vesnic své zkušenosti z měst. Západně od Soběslavi a Veselí nad Lužnicí (Soběslavsko-veselská Blata) stavěli nebo opravovali domy a tvořili na nich svérázné omítky a výzdobu. Obvykle zanechali po sobě ucelené soubory staveb. Jejich stylu se začalo říkat selské baroko. Mimo oblast Soběslavsko-veselských Blat působili také zruční stavební řemeslníci, kteří přestavěli nebo nově postavili mnoho jihočeských usedlostí podle víceméně stejných myšlenek, ale jedná se o jednotlivé domy nebo jejich malé skupiny. Výjimkou jsou ucelené vesnice Holašovice a další u Českých Budějovic.

Blatské vesničky se objevují v písemných záznamech již od 14. století. Jména jim jejich obyvatelé dávali podle krajiny, např. Klečaty od kleče, tj. borovice blatky, Komárov dostal jméno podle obtížného hmyzu, Záluží byly vesnicí za luhy a Borkovice odkazují na borku, tj. rašelinu. Lidé se tu živili zemědělstvím a hrnčířstvím. 

Obyvatelé žili až do 19. století poměrně izolovaně od ruchu měst, proto se na Blatech vyvinul a dlouho udržel osobitý folklór - nářečí, písně, zvyky, kroje a pak také architektura. Ta ovšem nevznikla úplně spontánně, lidově, živelně, ale jak jsme již uvedli, přivezli ji zedničtí mistři. 

Doloženi jsou tři: Martin Paták (1816-1889), Jan Šoch (1798-1867) a jeho syn František Šoch (1828-1874). Výsledkem jejich práce je skupina sedmi vesnic (Borkovice, Klečaty, Komárov, Svinky, Vlastiboř, Zálší, Záluží) vystavěných okolo rozlehlých návsí pravidelného půdorysu tvaru obdélníku či oválu, často s vodní plochou. Domy mají velkorysé parcely, obvykle dva štíty bohatě zdobené ornamenty, které byly spojeny zdí s klenutou bránou a malou brankou. Zedníci tak do jihočeských vesnic přinesli prvky baroka a klasicismu a stali se posledními tvůrci lidové architektury na našem území. Slovo lidová užíváme záměrně, protože zedničtí mistři nebyli ve svém oboru vyučeni. 

Dnes je na Blatech vyhlášeno šest památkových rezervací a dvě památkové zóny. Evidováno je 103 nemovitých kulturních památek. 

V jiných oblastech jižních Čech působili další zedníci. Doloženo je jich několik. Mnoho tvůrců zůstalo v anonymitě. 

Jakub Bursa (1813-1884) stavěl na Prachaticku a Volyňsku, Matěj Cívka (1800-45) v Opatovicích, Jan Hospodář (1816-1870) na Vltavotýnsku, František Primus (1819-1890) ve Vojslavicích u Pelhřimova. 

Památkami jihočeského selského baroka jsou nejen domy, ale také kaple a boží muka. 


Podle:

Selské baroko » Blatské obce (blatskeobce.cz)

Informační tabule ve Vlastiboři, červen 2016

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: