Hřbet

Popis

Hřbet je liniová vyvýšenina zemského reliéfu, jejíž délka převyšuje šířku. Hřbet se vyznačuje oblými tvary v nejvyšších nadmořských výškách. Horninové podloží na hřebeni obvykle nevystupuje na povrch. Rozměry hřbetu se pohybují od řádu metrů do tisíců kilometrů. Ze hřbetu do stran někdy vystupují výběžky zvané rozsochy. Linie hřbetu je v nejvyšších místech tvořena vrcholy. Mělké snížené místo mezi nimi se nazývá sedlo, hluboce snížené místo mezi vrcholy se nazývá průsmyk

Za hřbety považujeme taktéž podmořská liniová pohoří. Nejdelším hřbetem na planetě Zemi je pak Středoatlantský hřbet, který se táhne přibližně poledníkovým směrem mezi Evropou/Afrikou a Amerikou. 

V běžné turistické mluvě lidé často nerozlišují pojmy hřbet a hřeben (hřeben se vyznačuje ostrými tvary reliéfu). Stezka, která vede hlavní linií hřbetu se běžně označuje jako hřebenová trasa nebo hřebenovka. Stezka, která vede hlavní linií hřebene, se označuje stejnými slovy. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: