Boží muka

Popis

Boží muka jsou volně stojící kamenné nebo zděné sloupy s malou lucernovitou kapličkou nahoře, v ní bývá náboženský obraz nebo plastika, místo na světlo či květiny.

Boží muka jsou buď sloupková, obvykle kamenná, v pozdní gotice bohatě zdobená. Mají podobu sloupku s kapličkovitým horním ukončením a s kamenným nebo kovovým křížkem na úplném vrcholu. Na bocích bývají reliéfy Ukřižování (odtud i název pro tento druh stavby), postavy svatých, nápis, letopočet atd.

Dalším typem jsou boží muka pilířková, která jsou zděná, obvykle čtyřboká, s bílou omítkou a lucernovitým horním ukončením, se soškou nebo s výklenky na obrázky. Stříška je kryta šindelem, cihlami nebo taškami.

Podle:

Herout, J. (1978): Slabikář návštěvníků památek, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, s. 115

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: