Tor

Popis

Tory jsou izolované skalní útvary, které vznikly na vrcholcích, někde i na úbočích hor mrazovou modelací původně pevné horniny. Pukliny v hornině jsou rozšiřovány a ohlazovány střídáním teplot, střídavým mrznutím a táním ledu v nich i působením deště. Okolí hlavních vrcholů bývá obvykle modelováno kryoplanací, což je mrazový proces, který vede v důsledku k vytvoření terasovitého uspořádání, kdy často hlavní vrchol kryoplanaci nepodlehne a zůstane jako izolovaná skála, zbytek původně daleko rozsáhlejšího skalního uskupení. Jindy se skály v důsledku působení mrazu rozpadnou na bloky a pokryjí okolí jako balvanové pole.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: