Voštiny

Popis

Pojmem voštiny se označuje soustava jamek či dutin na povrchu skály, obvykle na pískovci nebo na slepenci. Jamky jsou 1 - 10 cm hluboké. Vznikají erozními pochody na svislých stěnách, zvláště pak pod převisy. Mezi jednotlivými zrnky pískovce jsou různě objemná množství tmele. Chemicky pískovcový tmel vzniká odpařováním vody z roztoku mezi zrnky písku. Pak tmel drží zrnka písku při sobě, takže vzniká hornina. Podle velikosti zrn se jí říká pískovec nebo slepenec. Někdy je ale chemismus hmoty mezi zrnky takový, že vzniklá výplň nemá vlastnosti tmele, ale horninu trhá. Vzniklý materiál může být vodní i větrnou erozí rozrušen a odnesen. Zrnka písku pak nemají čím "držet při sobě". Místo tmele vznikne dutina různého tvaru a velikosti, často situovaná v řadě nebo v síti podobných dutin. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: