Scintilace

Popis

Při nočních procházkách přírodou si někdy můžeme povšimnout, že hvězdy na obloze se nejeví jako klidný zářící bod, ale jako kmitající světelný zdroj, který mění jas i barvu. Dokonce se lidskému oku může zdát, že hvězda na zlomek sekundy zcela zmizí.

Pro vysvětlení jevu zvaného scintilace neboli jiskření hvězd se nejprve vypravme do horkého dne a podívejme se pod malým úhlem těsně nad asfalt vedrem rozpálené silnice. Pozorovateli se zdá, že vzduch nad asfaltem kmitá, vlní se a zkresluje viditelnost jevů, které jsou za silnicí. 

Hvězdy obvykle "jiskří" tehdy, když je atmosféra neklidná, přízemní vrstva vzduchu se nestejnoměrně ohřívá a vzduch se "chvěje". Zvláště výrazné jiskření nastává při velkých rozdílech mezi denními a nočními teplotami.

Pokud byste hvězdy na turistických procházkách chtěli pozorovat dalekohledem, je třeba vybírat místa s co nejmenší scintilací. Ale na tento výběr neexistuje obecná rada, kam se do přírody vydat. 

Podle:

Brázdil, R., Mucha, L, Okáč, Z. (1981): Matematická geografie, SPN Praha a Univerzita J. E. Purkyně v Brně, s. 169

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: