Ablace

Popis

Ablace je zmenšování hmoty ledovců a sněhu táním nebo vypařováním.

Podle:

Universum, všeobecná encyklopedie, díl. I. A - F, Odeon Praha 2002

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: