Arkýř

Popis

Arkýř je vysunutý výběžek vnitřního prostoru nápadně zevně vystupující z rohu nebo ze stěny stavby jako čtyřboký, mnohoúhelníkový nebo válcový útvar. Někdy bývá strohý, jindy je bohatě zdoben, vystupuje přitom na konzole, na krakorcích nebo na noze. Ve středověku v arkýři bývalo presbyterium kaple nebo také záchod. Arkýře jsou jednopatrové nebo prostupují několik podlaží. Stavěly se nejčastěji v době renesance jako nárožní.

Podle: 

Herout, J. (1978): Slabikář návštěvníků památek, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje v Praze, s. 104

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: