Apsida

Popis

V románské architektuře je apsida název pro kněžiště nebo jeho závěr. Má obvykle půdorys podkovy. Zvně vystupuje z těla kostela, je kryta stříškou tvaru poloviny kužele.

Podle:

Herout, J. (1978): Slabikář návštěvníků památek, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, s. 102

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: