Poloostrov

Popis

Poloostrov je část pevniny, která vybíhá do moře nebo do jezera a je obvykle mořem nebo jezerem ze tří stran obklopena. 

Většina definic dále neuvádí, že jezero může být přirozeného či umělého původu, takže poloostrovy můžeme pozorovat i u vodních nádrží. 

Poloostrovy mohou mít z leteckého pohledu a na mapách "obyčejné" nebo velmi zajímavé tvary. Dětem při učení připomínají třeba obrysy zvířat. Ale jednoznačně nejzajímavější tvar má Apeninský poloostrov (známá bota). Poloostrovy mohou mít také různé tvary a rozměry šíje, která je odděluje od pevniny. Tak např. poloostrov Peloponés odděluje od zbytku pevniny (což je také poloostrov - Balkánský) Korintská šíje o šířce pouhých 6 km. Poloostrov Přední Indie je opačným příkladem, šíji nemá a je na místě, kterým přiléhá k pevnině Asie, široký přibližně 2200 km. 

Poloostrovy mohou mít malé rozměry, viz naše fotogalerie, ale většina známých poloostrovů má rozměry obrovské, např. již zmíněný poloostrov Přední Indie.

Poloostrovy mohou mít jednoduchý nebo složitý průběh břežní čáry. Velmi často z poloostrova vybíhá jeden nebo mnoho dalších poloostrovů. Asi nejznámější "učebnicovým" příkladem tohoto jevu je poloostrov Zadní Indie, z něhož k jihu vybíhá rozlehlý Malajský poloostrov. 

Geografové většinou neuvádějí, že by se poloostrovy vyskytovaly u řek. 


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: