Záliv

Popis

Záliv je výběžek vodní plochy do pevniny. Podle tvaru se obvykle rozeznávají zálivy otevřené, jejichž vodní plocha je jen z malé části uzavřena pevninou, a polouzavřené, jejichž vodní plocha je uzavřena pevninou jen z velké části. Zálivy se vyskytují na mořích, jezerech i umělých vodních plochách, v češtině se pro ně používá také synonymum zátoka. Příkladem otevřeného zálivu je Velký australský záliv, příkladem polouzavřeného je Arcachonský záliv na jihozápadě Francie.

V pojmenování zálivů někde přetrvávají tradiční vlivy. Například Biskajský záliv by se dal spíše považovat za okrajové moře. Naopak Baltské moře bychom mohli považovat za polouzavřený záliv, který je podle velikosti vodní plochy menší než např. Hudsonův záliv na severu Severní Ameriky (který je pojmenován "správně").

Polouzavřené zálivy jsou často využívány jako lokality pro zakládání přístavů, neboť okolní pevnina slouží jako ochrana kotvících lodí před větrem a vlnami. Z téhož důvodu jsou zálivy oblíbené jako místa vhodná na koupání. 

V místech s vysokými hodnotami rozdílu hladin mezi přílivem a odlivem mění zálivy během dne svůj tvar (např. záliv Mont Saint Michel ve Francii).

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: