Kolejová splítka

Popis

Kolejová splítka je úsek na železniční nebo tramvajové trati, po němž jsou vedeny koleje dvou či více rozchodů nebo dvě koleje stejných rozchodů, které ale dovolují jízdu jen jedné soupravy. Je jevem ojedinělým, ale v zemích, kde se vyskytují tratě s různými rozchody, často konstruktérům tratí nezbývá nic jiného než na jeden železniční svršek položit tratě více rozchodů.

V praxi se tato technická zvláštnost řeší obvykle tak, že mezi dvě kolejnice širšího rozchodu jsou vloženy dvě kolejnice užšího rozchodu. Dříve tak na společném úseku jezdily např. vlaky úzkorozchodných a normálněrozchodných  tratí u Jindřichova Hradce.

Častěji však vedou rovnoběžně kolejnice jen tři, kdy po jedné z nich jezdí vlaky obou rozchodů. Kromě jmenovaného Jindřichova Hradce (úzkorozchodné tratě vedou souběžně krátce s tratí normálního rozchodu) se s kolejovými splítkami setkáváme např. na tramvajových tratích v Liberci (úzký + normální rozchod), v městech Chur a Luzern ve Švýcarsku (úzký + normální rozchod) nebo ve Španělsku (široký, tzv. iberský rozchod + normální rozchod).

Kolejovou splítkou se rozumí také souběžné vedení tratí se stejným rozchodem. Můžete ji vidět v Praze na Malé Straně na tramvajové trati v Letenské ulici. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: