Agrární terasy, valy, haldy a zídky

Popis

Agrární terasy jsou plošiny oddělené mezemi, dělícími liniemi mezi dvěma pozemky. Dělící linie obvykle vznikaly shromažďováním balvanů, které lidé odnášeli z pozemků na jejich okraj. Mnohde tyto linie mají tvar valů, jinde  lidé nosili kameny na jednu hromadu - haldu. Pozemky si často jejich vlastníci oddělovali zídkami. Ty se od valů odlišují důmyslným skládáním a vrstvením balvanů. Terasy se dnes využívají různě, mohou na nich být pole, louky nebo pastviny, ale valy, haldy a zídky jsou dnes často zarostlé vegetací a mnohde působí jako výrazné protierozní zábrany.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: