Závlek

Popis

Závlek je způsob řešení dopravní (zpravidla autobusové) obsluhy jedné lokality nebo více lokalit, které leží mimo hlavní linii spoje. Dopravní spoj jede po hlavní linii, odbočí na vedlejší linii, zde zastaví pro nástup a výstup cestujících (jednou nebo vícekrát), vrátí se na hlavní linii a pokračuje dál ve směru jízdy po hlavní linii.

Příkladem je na jižní Moravě u Oslavan autobusová linka 423 Tetčice - Mohelno a její závlek do obce Biskoupky. Autobus jedoucí ve směru od Tetčic a Oslavan nejdříve z hlavní silnice odbočí do obce, zde se na smyčce otočí a jede po stejné silnici zpět (samozřejmě, že zastaví pro nástup a výstup cestujících) s tím, že na křižovatce s hlavní silnicí pokračuje dál ve směru na Mohelno. Obdobně se koná jízda opačným směrem. 

Cestující na zastávce v takové lokalitě musí dávat pozor, do kterého spoje nastupují, zvlášť tehdy, když se v jízdním řádě časy odjezdů na oba směry odlišují jen nepatrně. 


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: