Eroze

Popis

Erozí se rozumí rozrušení částic zvětralin, zemin a hornin a jejich uvedení do pohybu vlivem exogenních (vnějších) geomorfologických procesů. Slovo eroze se též používá pro označení odnosu bez bližší specifikace. Eroze se obvykle rozlišuje vodní a větrná. Erozí začíná druhá fáze téhož procesu - doprava, transport. Částečky půdy, zvětralin, hornin i živých organismů se přemísťují do níže položených míst, nakonec se mohou dostat až do moře. Eroze je zakončena třetí fází - usazováním, též nazývanou jako akumulace či sedimentace. 


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: