Polje

Popis

Polje je plošně rozsáhlá krasová sníženina, obvykle s rovným dnem a příkrými svahy, často i svislými stěnami. Dno někdy bývá hospodářsky nevyužito, jindy je využití zejména zemědělské. Polje bývá protékáno povrchovými toky, ale může být i bez nich. Pokud se v polji vyskytuje voda, pak sem přitéká vyvěračkami nebo teče z okolních svahů povrchovými toky a mizí v ponorech. V některých případech, např. při velkých deštích se polje vyplní vodou a vytváří se jezero. V okolí poljí a pod nimi bývá vyvinut systém jeskyní. Pojmenování pochází z jihoslovanských jazyků. V Chorvatsku a Slovinsku se poljí plošně vyskytuje nejvíce na světě a pojmenování proniklo i do tamějších názvů sídel (Baško Polje atd.). Plošně rozsáhlé Polje de Comeya se nachází ve Španělsku ve vápencovém pohoří Picos de Europa. Několik velmi rozlehlých, zemědělsky obdělávaných poljí najdeme na řeckém ostrově Kréta, kde se jim místně říká oropedio (Oropedio Lasithi, Oropedio Omalou), ale slovo oropedia nemá význam "polje", nýbrž "náhorní plošina". 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: