Uvala

Popis

Uvala je krasová prohlubeň, deprese vzniklá postupným spojením několika závrtů. Mívá rozměry v řádech desítek až stovek metrů a ostré nebo neostré ohraničení vůči okolnímu terénu. Dřívější závrty "propůjčují" uvale charakter dna - je obvykle nerovné. Výraz pochází z jihoslovanských jazyků, kde je těchto geomorfologických útvarů velké množství a kde slovo "uvala" proniklo i do názvů sídel (Dluga uvala). Na území České republiky se termínem uvala označuje krasová sníženina severně od Macochy, která je ale natolik urytá v lese, že ji nelze celistvě vyfotografovat. Proto k jsme k ilustraci pojmu použili uvalu ze španělského pohoří Picos de Europa.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: