Kamínka

Vrch jižně od obce Čebín s lomem zvaným Dálky, kamenným amfiteátrem a velmi pěkným rozhledem


V lomu Dálky jižně od Čebína se těžil vápenec. Odběratelem byla zejména vápenka v Čebíně. Lom patřil mezi menší těžební místa. Podobně jako v mnoha jiných malých vápencových lomech na území České republiky i zde byla těžba zastavena zejména z důvodů ochrany přírody. Malé lomy totiž téměř vždy dokázaly zdevastovat cenné ostrůvky vápenců v krajině s typickou flórou a faunou. Od 90. let 20. stol. těžba vápence v Česku probíhá jen v několika velkých lomech. Vápno, cement a stavební výrobky z nich produkuje jen několik větších firem. Tím se "velká" devastace přírody sice koncentruje na několika málo místech, nicméně rozptýlené ničení malých vápencových ložisek s cennou přírodou ustalo. 

Lom je zajímavý geologicky. Odkrývá styk západní části brněnského masivu a světle šedých tektonicky porušených vápenců devonského stáří při kontaktu s boskovickou brázdou. Zóna styku je několik metrů mocná a je tvořena granodiority, které jsou intenzivně deformované a silně limonitizované (limonit  je vodnatý oxid železitý). 

Společnost Českomoravský cement přistoupila v lomu Dálky k rekultivaci a přizvala si k tomu architektku Evu Wagnerovou, která též mj. vypracovala plán na rekultivaci Růženina lomu v Brně.

V lomu Dálky nyní po skončení těžby najdete kamenný amfiteátr připomínající starořecká divadla a zajímavě řešený vjezd. Evu Wagnerovou za projekt rekultivace lomu Dálky odměnil časopis Stavební technika r. 2006 zvláštní cenou. Rekultivace trvala dva roky.

Pokud od amfiteátru vystoupíte šikmou cestou lomem vzhůru, pak vyjdete na vrchol zvaný Kamínka. Budete odměněni zajímavých výhledem na protilehlý vrch Čebínka s mohutným stěnovým lomem a rozhlednou a obcí Čebín. Na opačné, jižní straně horizontu zrak návštěvníka spočine na kopcích lemujících Brněnskou přehradu. Na Kamínce roste zajímavá flóra vázaná na vápence.

Podle:

http://www.ceskefirmy.com/tiskove-zpravy/byvale-lomy-ceskomoravskeho-cementu-oceneny-za-rek/, 13. 11. 2013


Umístění

GPS souřadnice

49°18'13.046"N, 16°29'6.292"E (hlavní vrchol nad lomem)

Adresa

Čebín 664 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Čebín
Nadmořská výška
352 m.n.m. (hlavní vrchol nad lomem)
Základní číselné údaje
Lom zaujímá plochu cca 1,4 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Čebín na trati Brno - Havlíčkův Brod. Zastávka je umístěna poněkud excentricky na okraji zástavby - opačně od lomu Dálky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do obce Čebín jezdí autobusy např. z Kuřimi a Tišnova, několik spojů též z Brna, některé linky navazují na vlaky u čebínské železniční zastávky a mohou vás odvézt do středu obce. V pracovní dny je spojení poměrně časté, o víkendech horší.

Příjezd osobním autem, parkování

Ze středu obce Čebín jeďte kolem kostela co nejvíce na jih a auto zaparkujte u domků na nejjižnějším místě zástavby u železniční trati, ale nepodjíždějte ji. Na polních cestách za železniční tratí byste mohli v mokru uvíznout.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus zaparkujte ve středu obce. Úzkými uličkami směrem co nejblíže ke trati, tedy i k lomu nejezděte.

Přístup pěšky

Ze středu Čebína: od kostela jděte uličkami obce na jih k místu, kde končí zástavba a železniční trať ji obchází obloukem. Trať podejděte a již uvidíte skupinu vrchů okolo lomu. Vede k nim polní cesta, po níž jděte přes pole přímo a u lesa vlevo. Celkem od kostela k lomu asi 1,2 km, pokud parkujete autem až u domků u trati, pak jen 600 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesta ze středu Čebína k lomu je sjízdná pro horská kola. Z lomu na vrchol je nutno kola tlačit nebo nechat a hlídat v lomu.

Poznámky pro vozíčkáře

Lom Dálky a vrchol Kamínka není pro vozíčkáře dostupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu