Černov

Keltské oppidum nad údolím Rakovce na Vyškovsku


Hradiště Černov 2 km od obce Ježkovice na Vyškovsku je pozoruhodným dokladem raného osídlení moravského území Kelty. Doba, kdy etnikum Keltů na tomto opevněném místě žilo, se udává od druhé poloviny 5. století až do počátku 4. století př.n.l. Později bylo výšinné osídlení využíváno Slovany v 7. - 8. stol. n.l. Poloha hradiště a schopnost jeho obrany na ostrohu nad Rakoveckým potokem a jeho levostranným přítokem Podomicí předurčovala jeho dlouhé využívání. Stačilo dobře opevnit jen přístupové cesty od severovýchodu.

První sondáže na hradišti provedl J. Skutil roku 1938, další výzkumy tu proběhly v 80. letech 20.stol.

Rozloha ani rozměry hradiště se nedají přesně uvést, záleží na tom, jaký rozsah opevnění je uvažován a také různí autoři jej udávají různě. Vlastním měřením v mapě jsme dospěli k číslu asi 5 ha. Různí autoři také udávají rozdílné údaje o počtu linií opevnění. Na samotném hradišti si návštěvník zřetelně uvědomuje dvě linie, ale byly údajně čtyři. Každopádně působí i dnes velmi masivně, jsou na nich dokonce částečně dochované kamenné boční zídky. Akropole zaujímala dvojvrchol celkem plochého temene kopce, který dnes budí dojem, že byl nahoře zarovnán uměle. Srázy směrem k Rakoveckému potoku i k Podomici jsou poměrně prudké, bez zachovaných stop opevnění.

Návštěvník se na hradišti o jeho minulosti může poučit podle panelu naučné stezky a může spočinout na příjemné dřevěné lavičce.

Od silnice sem vede lesem zeleně značená stezka. V jednom ze zářezů lesní cesty si povšimněte výchozů místní horniny - slepence.
    
Podle:

http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=19557, 15. 4. 2014

http://www.archeolog.cz/lokalita/hradiste-cernov/43, 15. 4. 2014 

Téměř shodný text jako server archeolog.cz uvádí text naučné tabule na hradišti.Umístění

GPS souřadnice

49°18'7.364"N, 16°52'4.314"E

Adresa

Ježkovice 683 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ježkovice na Moravě
Nadmořská výška
473 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice je Vyškov na trati Brno - Přerov.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem se dostanete do nejbližší obce Ježkovice. Použijte linku 167 jezdící na trase Blansko - Vyškov (v sobotu a v neděli pouze Senetářov - Vyškov, o víkendech se v Senetářově na cestě do nebo z Blanska obvykle přestupuje). Vystupte na zastávce Ježkovice, točna.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobním autem jeďte pod hradiště buď z Račic nebo z Ježkovic (z Ježkovic směr Blansko a první odbočkou v lese vlevo dolů, z Račic silnicí nejprve údolím Rakovce, minout odstavné parkoviště v údolí, pokračovat vpravo po silnici a zastavit cca 700 m za okrajem lesa). Auto nechte při vyústění lesní cesty na silnici u potoka Podomice. Na lesní cestu současně ze silnice odbočuje zelená značka.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus na místě, které popisujeme pro auta, nechá vystoupit účastníky zájezdu a musí jet parkovat do Ježkovic.

Přístup pěšky

Z Ježkovic, autobusové zastávky je to po zelené značce na hradiště asi 3,2 km, jen od silnice, kde lze odstavit auto, je to méně, cca 1 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Od silnice lze ke hradišti přijet po zelené značce na horském kole (je to ale místy prudké stoupání). Můžete též přijet od severu, po zelené značce z Ruprechtova.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se na hradiště nedostanou.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu