Bezemínské hradiště

Velmi dobře patrné stopy osídlení nad Úterským potokem


Černov

Keltské oppidum nad údolím Rakovce na Vyškovsku


Hradisko Staré Zámky u Brna-Líšně

Významné slovanské hradiště trvale osídlené již od 5. tisíciletí př. n.l.


Hradiště Rokyten

Na místě dnešní vsi Rokytná u Moravského Krumlova a na blízkém poli byly nalezeny důkazy dávného osídlení


Chochola

Hradiště a vrch v těsném sousedství Brna


Kotýz

Skalnatý vápencový ostroh s hradištěm, několika jeskyněmi, dvěma skalními mosty, vzácnou stepní květenou a dalekým výhledem


Obřanské hradisko

Správní středisko z doby bronzové


Palliardiho hradisko

Též nazývané hradiště Vysočany. Archeologické naleziště na velmi zajímavém ostrohu nad řekou Želetavkou.


Zkamenělý zámek

Skupina skal a hradiště s dávným osídlením a zachovanými příkopy a valy