Zřícenina hradu Čepička

Zbytky příkopů nad Předklášteřím u Tišnova


Na temeni kopce Čepička nad obcí Předklášteří nedaleko Tišnova stával malý hrad s poměrně rozsáhlým opevněním. Postavili jej pravděpodobně v první čtvrtině 15. stol. Pernštejnové nejspíše jako opěrný bod poté, kdy zabrali nedaleké klášterní panství předtím vypleněné r. 1428  husity. Protože Pernštejnové byli kališnické orientace, nepřekvapuje, že po vyplenění okolní majetky připadly právě jim. Hrad neměl dlouhého trvání, již v polovině 15. stol. (přesně r. 1450) byl klášter obnoven, hrad zapálen a dále neobýván.

Dnes jsou na vrcholové plošině rozměrů asi 25 krát 28 metrů patrny stopy archeologického průzkumu, který zde v 80. letech 20. stol. provedl L. Belcredi a který mj. odkryl základy zděné podsklepené budovy o půdorysu asi 7 krát 11 metrů. Sklep byl částečně vytesán ve skále. Dnes jediným výrazným kamenným zbytkem na zřícenině jsou odkryté základy malé bašty. Další zdivo  bylo rozebráno lidmi z okolí, můžeme si domyslet, že ponejvíce skončilo jako dobrý materiál při stavebních aktivitách nedalekého kláštera.

Při tak krátkém časovém trvání hradu a při tak malé jediné zděné budově udivuje rozsah opevnění. Můžeme se domnívat, že sloužilo početnější vojenské posádce. S ohledem na neklidnou dobu vzniku hradu se jedná o logické vysvětlení. Okolo hradu jsou dodnes patrny dva mohutné příkopy. Dříve pochopitelně byly míněny jako obranný prvek, dnes se v nich daří lesním květinám.

Podle:

http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=29418, 24. 5. 2014

http://hrady.webgarden.cz/rubriky/c-2/cepicka/historie, 24. 5. 2014

Umístění

GPS souřadnice

49°21'10.411"N, 16°23'14.660"E

Adresa

Předklášteří 666 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Předklášteří
Nadmořská výška
391 m.n.m.
Základní číselné údaje
Opevnění hradu zaujímá přibližně elipsu s osami délek 150 a 75 m. Hlavní dějiny hradu se odehrávaly v 15. století.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Tišnov, železniční uzel ležící na trati Brno - Havlíčkův Brod. V Tišnově z této trati odbočuje trať směr Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší obcí je Předklášteří. Z Tišnova se sem dá dojít pěšky (asi 1,5 km) nebo autobusovými linkami 163, 334, 335, 336. Vystupte na zastávce Předklášteří, obecní úřad.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto lze zanechat ve středu obce Předklášteří. Můžete jet i blíž k hradu, ale ulice v Předklášteří jsou velmi úzké a za posledními domy, kde asfalt přechází v polní cestu, se téměř nedá zaparkovat.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusu doporučujeme parkování ve středu obce Předklášteří.

Přístup pěšky

Jděte ze středu obce Předklášteří západním směrem ulicí nazvanou Za Klášterem, u památné hrušně pokračujte vpravo, stále touž ulicí až na konec zástavby, kde se rozdvojují polní cesty. Dejte se vlevo vzhůru, pak okolo vodojemu, za nímž najdete vhodná místa pro rozhled. Pak pokračujte po hřbetu polní cestou vzhůru, zřícenina se ukrývá v lese za několika starými nenápadnými chatami. Celkem ze středu obce na temeno kopce asi 1,2 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesta popsaná pro pěší je sjízdná pro horská kola, ale vede v popisovaném směru do prudkého kopce.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře vhodná přístupová cesta neexistuje.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu