Křížky

Hadcové skalky ve Slavkovském lese


Národní přírodní památka Křížky je naprosto ojedinělou lokalitou, na níž se střetlo hned několik důvodů, proč toto místo chránit. 

Na povrch zde na malé vyvýšenině vychází vypreparované horninové těleso hadce (serpentinitu), který se rozpadá do podoby kamenitých a hlinitokamenitých sutí s málo vyvinutými půdami. Kopec je protažen ve východozápadním směru, nejvyššímu vrcholu dominují tři kříže, které dodávají lokalitě mystickou atmosféru. 

Hadec není úplně „běžnou“ horninou, je ultrabazický, tzn. obsahuje méně než 44 % SiO2. Vznikl přeměnou hornin obsahujících velmi malé množství křemíku při relativně nízkých teplotách. Další podobný výskyt serpentinitu můžeme  v České republice sledovat například na Mohelenské stepi nebo v lomu Borek u Chotěboře. 

Křížky jsou územím s extrémním střídáním teplot (což je ale pro hadce typické). V zimě nebo i v létě za chladných rán teploty klesají pod nulu, v létě teplota půdy dosahuje hodnot i přes 50°C. 

Stejně jako u Mohelna, i zde v lokalitě Křížky, je na serpentinit navázáno specifické rostlinstvo. Jsou to traviny, křoviny a vřesoviště s některými velmi vzácnými a ohroženými druhy.   

Původní rostlinný pokryv území Křížků není znám, ale ochránci přírody uvádějí, že s vysokou pravděpodobností to byl světlý borový les. Když přišla v historii osídlování době mýcení lesů, borovice byly vykáceny a na jejich místě vznikla pastvina s nesmírně pestrou vegetací. Dnes na lokalitě převládá vřesoviště se solitérními borovicemi, břízami, smrky a jeřáby. Stromy pokrývají asi 10% rozlohy území. 

Na vřesovišti na Křížkách roste rožec  kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) v počtu stovek jedinců, asi 5000 trsů sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), dále sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) v počtu asi 30 trsů,  chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis ssp. serpentinicola), svízel sudetský(Galium sudeticum). Podotkněme, že sleziníky jsou kapradiny.

Kromě rostlin typických pro stanoviště na hadci na Křížkách rostou druhy vázané na skalní lokality, např. vranec jedlový (Huperzia selago) nebo vratička měsíční (Botrychium lunaria). V území dále rostou keříčkové druhy, např. na jaře vřesovec pleťový (Erica carnea), vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) a další vzácné druhy – zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), prha arnika (Arnica montana) aj. 

Živočišnou říši zastupují z plazů zmije obecná a užovka obojková, jejíž výskyt na Křížkách je izolovaný. Na skalkách žije velké množství hmyzu, např. motýl žluťásek borůvkový (Colias palaeno), jehož živnou rostlinou je vlochyně bahenní, a také hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina). Ten je v ČR na výrazném ústupu, ale ve středu CHKO Slavkovský les je běžným druhem. Na Křížkách se také vyskytuje hodně druhů čmeláků. 

Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že Křížky jsou hodnotnou přírodovědnou lokalitou. Jediným zklamáním pro turisty je skutečnost, že na vrchol Křížků není vstup dovolen, musíte se spokojit s prohlídkou zpoza dřevěné ohrady. 

Doporučujeme též podívat na sousední rezervaci Úpolínová louka, která je nejvíce atraktivní v době květu úpolínu nejvyššího v květnu a červnu. 


Podle:

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 9. 5. 2022


Umístění

GPS souřadnice

50°3'56.585"N, 12°44'57.033"E

Adresa

Prameny 353 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Prameny
Nadmořská výška
817 m.n.m.
Základní číselné údaje
Národní přírodní památka má rozlohu 4,5 ha. Území bylo poprvé vyhlášeno za chráněné r. 1962.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les Národní přírodní památka Křížky

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Bečov nad Teplou, odkud lze pokračovat jen pěšky anebo do žst Mariánské Lázně, odkud můžete jet do blízké obce Prameny autobusem (ale lze jít také pěšky). 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte busem z Mariánských Lázní (kde je autobusové nádraží vedle vlakového) do obce Prameny. Dál musíte pěšky. Přímo na Křížky žádný autobus nejezdí, ani sem nejezdí žádný spoj z Bečova nad Teplou. 

Příjezd osobním autem, parkování

U Křížků lze parkovat jedině u okraje silnice. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

U Křížků lze parkovat jedině u okraje silnice. 

Přístup pěšky

Z Bečova nad Teplou, žst.: Jděte po zelené značce liduprázdnou krajinou, v závěru k severu po silnici. Celkem asi 9 km. 

Z Mariánských Lázní, žst.: Jděte po modré značce k severu do obce Prameny, pak po silnici. Celkem asi 17 km. 

Trasa Bečov na Teplou - Mariánské Lázně je vhodná na celodenní, pro někoho možná trochu náročný celodenní výlet (26 km) jen s jednou možností ústupu z původního plánu, např. při zhoršení počasí (Prameny, zastávka autobusu, velmi málo spojů, v neděli žádný). 

Příjezd na kole, parkování kol

Slavkovský les nabízí velmi dobré možnosti pro cykloturistiku. Zdejší odlehlé silnice ještě nepohltil masový automobilismus. U Křížků necháte kola jedině u silnice. 

Poznámky pro vozíčkáře

Křížky si můžete prohlédnout jedině od silnice. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu