Jeskyně Balcarka

Veřejnosti přístupná jeskyně v Moravském krasu typická bohatou krápníkovou výzdobou, před 15 000 lety sídlo početné skupiny lovců sobů a koní

Kontaktní informace

+420 516 444 330
Oficiální stránky
balcarka@caves.cz

Jeskyně Balcarka se nachází v podzemí Balcarovy skály s vchodem i východem při silnici jžně od Ostrova u Macochy ve směru na Vilémovice. Vyniká jemnou a barevnou krápníkovou výzdobou, je též známou archeologickou a paleontologickou lokalitou. Tím se stala jedním z turistických magnetů Moravského krasu, zvláště pak po rekonstrukci prohlídkové trasy z r. 2009.

Vstupní část jeskyně byla lidem z okolí známa odnepaměti. Na konci poslední doby ledové v jeskyni žila početná skupina lovců sobů a koní, jimž jeskyně byla v době drsných klimatických podmínek výhodným útočištěm. Zanechali po sobě několik ohnišť, značné množství zvířecích kostí, větší počet pazourkových nástrojů i hrotů kopí, vyřezaných ze sobích parohů.

První výkopy v jeskynních sedimentech prováděl Jindřich Wankel.

Doklady o pobytu dávných lidí ze starší doby kamenné v jeskyni objevil a utřídil svojí neúnavnou prací učitel z nedalekého Rogendorfu (dnes Krasová) Jan Knies v l. 1898 - 1914. Kromě  lidí jeskyni obývala i zvířata. Nalezeny tu byly tisíce koster drobných obratlovců - hrabošů. lumíků, rejsků, křečků - z poslední doby ledové.

Fascinující krápníkovou výzdobu prostor jeskyně Balcarky tvoří velké množství brček a hůlkovitých a mrkvovitých stalaktitů. Stěny jsou pokryty členitými "tekoucími" sintry a "bradavičnými" sintry – tzv. pizolity. Obdivuhodné jsou medově zbarvené shluky krystalů kalcitu na dně sintrového jezírka v tzv. Pohádce.

Po I. světové válce od r. 1923 byla jeskyně postupně objevována ostrovskými občany pod vedením poslance Josefa Šamalíka. Tento občan si v zimě všiml, že nad skálou nad jeskyní stoupá teplý vzduch a nechal tam prokopat ucpávku malého závrtu. Tím se dostal do nových prostor, které byly již r. 1925 otevřeny pro veřejnost. Josef Šamalík úpravy před zpřístupněním učinil na vlastní náklady. R. 1936 byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek.

V l. 2007-2009 byly prohlídková trasa jeskyně významně rekonstruována podle nejmodernějších poznatků z oborů speleologie, ochrany přírody, elektroinstalací atd.

Před samotnou rekonstrukcí byl proveden záchranný archeologický výzkum ve vstupní části jeskyně. Přitom byly z jeskyně odstraněny stará betonová schodiště a chodníky, kamenné skládky, ocelové konstrukce, výztuže, kabely, osvětlovací tělesa aj. Doprava tohoto materiálu o hmotnosti cca 2100 tun (!) se pochopitelně děla ručně.

Poté byly zbudovány nové turistické chodníky, zábradlí a elektrické osvětlení. Na výrobu kovových konstrukcí byl použit antikorozní materiál. Ve vybraných částech jeskyně bylo místo původních ochranných plotů nainstalováno elektronické zabezpečovací zařízení k ochraně krápníkové výzdoby. Návštěvníkům se tak naskýtá nový a ničím nerušený pohled. Nová elektrická instalace je uložena převážně pod betonovými chodníky. Ve Velkém dómu bylo poprvé ve východní Evropě použito osvětlení LED diodami, které vytváří zvláštní světelné efekty.

Nově začali návštěvníci procházet část jeskyně, kde bylo r. 1938 krátce otevřeno muzeum. Zde se nyní nachází expozice mající za cíl ukázat jeskyni jako obydlí lovců sobů a koní, ale také jako zimoviště medvědice a medvíďat. Nemusíme určitě podotýkat, že tím se Balcarka stává velmi vhodným cílem pro dětské návštěvníky.

Základní vstupné je 100 Kč (2013), otevřeno bývá od května do října.

Podle:

http://www.cavemk.cz/jeskyne-balcarka/, 11. 8. 2013

Zajíček, P. (2010): Jeskyně České republiky, s. 194


Umístění

GPS souřadnice

49°22'36.038"N , 16°45'29.465"E (vchod)

Adresa

Ostrov u Macochy 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ostrov u Macochy
Nadmořská výška
450 m.n.m. (vchod)
Základní číselné údaje
Od r. 1923 systematické objevování jeskyně. R. 1926 první zpřístupnění. R. 2009 otevřeno po významné rekonstrukci. Délka návštěvnické trasy: 720 m Doba prohlídky: asi 60 minut
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Balcarova skála - Vintoky

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Blansko. Zastavují zde i rychlíky. Odtud jeďte autobusem č. 232 cca 12 km nebo jděte pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Okolo Balcarky vede silnice, po níž jezdí autobusová linka č. 232 Blansko, aut. st. - Vilémovice - Vysočany. Některé spoje jedou ještě dál do Drahan a Bousína. V Blansku je autobusové nádraží blízko vlakového. Vystupte na zastávce Ostrov u Macochy, Balcarka.

Příjezd osobním autem, parkování

K Balcarově skále přijedete buď od Blanska přes místní část Lažánky a obec Vilémovice nebo od severu přes obec Ostrov u Macochy.

Silnice přicházející k Balcarce od východu (cyklotrasy 5079 a 507) nejsou pro provoz motorových vozidel určeny!
Parkoviště před provozní budovou je zdarma.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat pouze na oficiálním parkovišti u jeskyně Balcarky.

Přístup pěšky

K jeskyni Balcarka se dostanete pěšky nejlépe při výletě po červené značce z Jedovnic přes Krasovou do Ostrova u Macochy. Můžete též jít po zelené značce od propasti Macocha. Jeskyně Balcarka je nápadná provozní budovou a parkovištěm pod Balcarovou skálou u Ostrova u Macochy.

Příjezd na kole, parkování kol

Pro cyklistu je Balcarka snadno dosažitelná, protože leží u křižovatky silnic oblíbených pro jízdu na kole. Velmi hezká lesní silnice s cyklotrasou 5079 se zákazem vjezdu pro auta sem vede od východu od Senetářova Krasovským údolím. Je sjízdná pro všechny typy kol (krátký polní úsek u Senetářova zvládnou i silničáři). Podobná silnice s cyklotrasou 507 sem vede z Krasové. Je ovšem hodně rozbitá a sjízdná jen na horském kole.

Suchým žlebem od Skalního mlýna vede do Ostrova okolo jeskyně Balcarka nejdříve lesní, pak "normální" silnice, kde cestou můžete obdivovat naprosto fascinující krajinu. Tento výlet vřele doporučujeme, je to cyklotrasa č. 5.

Poznámky pro vozíčkáře

Jeskyně Balcarka není bezbariérová.

Rady a tipy

Při návštěvě jeskyně Balcarka doporučujeme zhlédnout i okolí: Balcarovu skálu a Vintoky, suché i aktivní ponory mezi nimi, propadání potoka Lopače a větrný mlýn v Ostrově.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu