Vyhlídka Überstieg

Nádherné místo na rakouském břehu Dyje na úzké šíji meandru v národním parku Thayatal


V Národním parku Thayatal najdete několik míst na říčních meandrech, z nichž můžete zhlédnout řeku tekoucí zdánlivě dvěma směry. Vyhlídka Überstieg na meandru při stezce, která spojuje ruinu Kaja a město Hardegg, je mezi nimi  nejpřitažlivější.

Šíje meandru nazvaná Überstieg je široká pouhých 85 m. Řeka Dyje (Thaya), která tu tvoří státní hranici, šíji obtéká obloukem dlouhým 3,8 km. Na pouhých 85 metrech šířky se terén zvedá dostatečně vysoko ve skalním defilé, takže shora lze z vyhlídky krásně pozorovat řeku a okolní krajinu. Na protějším (tj. českém) břehu řeky uvidíte mj. zříceninu Nového hrádku. Kdo se poněkud obtížně orientuje, bude mít i s mapou po ruce potíže s určením, kde vlastně mezi kopci teče Dyje.

Na Überstiegu není sice vidět příliš dobře údolí řeky směrem k Hardeggu, ale výhled do ostatních směrů tento "nedostatek" bohatě vynahradí.

Kdo má při toulání podél Dyje dostatek času, tomu doporučujeme projít si celý 3,8 km dlouhý meandr po značené trase, kdo má času méně, vezme to přes šíji meandru a přes vyhlídku "zkratkou".

Umístění

GPS souřadnice

48°50'36.515"N 15°53'31.753"E

Adresa

Merkersdorf 2082

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Merkersdorf
Nadmořská výška
275 m.n.m.
Základní číselné údaje
Meandr s vyhlídkou má šíji širokou pouhých 85 m. Voda v řece přitom urazí "oklikou" vzdálenost 3,8 km.
Kategorie chráněného území
Nationalpark Thayatal

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem můžete cestovat buď do Znojma nebo do Retzu, ale tyto stanice jsou od údolí Dyje dost daleko. Doporučujeme jiné dopravní prostředky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze Znojma: jeďte autobusovou linkou 817 a vystupte na konečné v Čížově. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů.

Z Retzu: jeďte od nádraží autobusovou linkou Postbus. Vystupte na zastávce Hardegg, Burg nebo v Merkersdorfu. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů. Viz též http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?L=vs_postbus


Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte buď do Hardeggu, kde zaparkujte dole ve městě, nebo na parkoviště pod zříceninou hradu Kaja. Sem se dostanete z Merkersdorfu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Jeďte buď do Hardeggu, kde zaparkujte pod hradem (dolů do města autobusem nejezděte), nebo na parkoviště pod zříceninou hradu Kaja. Sem se dostanete z Merkersdorfu.

Doporučujeme začátek výletu pod hradem Kaja, pak autobus přejede do Hardeggu, kam se mezitím účastníci zájezdu přesunou podél Dyje pěšky.

Přístup pěšky

Z Merkersdorfu: jděte krásným údolím potoka k parkovišti pod hradem Kaja a stále dolů. Jakmile dorazíte k Dyji, dejte se proti proudu, tj. vlevo. Podél řeky půjdete cca 1,3 km. Pak vystoupejte vlevo na šíji meandru. Celkem asi 3,4 km, jen z parkoviště pod hradem Kaja asi o 0,6 km méně.

Z Hardeggu: u hraničního mostu se dejte podél řeky po pravém břehu po proudu. Nejdříve vystoupáte na šíji meandru Einsiedler, kde můžete sejí dolů k řece značenou odbočkou (Einsiedlerweg). Než dojdete k šíji Überstieg, urazíte od mostu  z Hardeggu asi 3,6 km (bez odbočky k Einsiedleru).

Příjezd na kole, parkování kol

Pod vyhlídku se dostanete na kole z Merkersdorfu, od Hardeggu je pěšina nesjízdná. Nahoru na vyhlídku je třeba vystoupat pěšky bez kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud má vozíčkář fyzicky zdatný doprovod a nebojí se dobrodružství, může zkusit se vydat z parkoviště pod hradem Kaja, kam až to půjde. Výstup na vyhlídku od řeky ale je pro něho vyloučen.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu