Hamerské vrásy

Krásná skála a výjimečný geologický útvar ve Vranově nad Dyjí


Na levém břehu Dyje v obci Vranov nad Dyjí směrem po proudu je častý začátek cesty turistů do blízkého národního parku. Hned poté, kdy opustíte zástavbu, spatříte výjimečný geologický jev.

Nad řekou se v místní části Hamry zvedá vysoký skalní výchoz obklopený dalšími strmými stráněmi zvaný Hamerské vrásy. Je tvořen horninou obecně označovanou jako bítešská rula. Rula, jak známo, je přeměněná hornina. V tomto případě se původní hlubinná již ztuhlá vyvřelina světlé barvy dostala do oblasti, kde panoval velký tlak a teplota, které změnily její původní strukturu. Ale hornina se neroztavila úplně a nestala se opětovně magmatem. V bítešské rule převládá minerál živec, dále je přítomen křemen a slídy - buď biotit nebo muskovit. Víme, že žuly mají podobné složení, je tedy zřejmé, z jaké horniny vznikla tato bítešská rula. Stáří horniny se udává okolo 800 mil. let.

Mezi polohami světlých bítešských rul se místy najdou tmavé vložky. Jsou to amfibolity nebo amfibol-biotitové pararuly. Všechny horniny na skále jsou velmi působivým příkladem, jak horniny reagují na dlouhodobý tlak. Pokud vydrží být plastické (což bychom na první pohled do ruly neřekli), tlak vydrží, ale ohnou se. Někdy dokonce několikrát. Klidně to můžeme přirovnat k prohnutí police v knihovně při jejím dlouhodobém, ale ještě snesitelném zatížení.

Hamerské vrásy mají několikeré rozměry. Najdete tu decimetrové příklady i vrásy dosahující mnohem větších velikostí. Na vrásách dokonce geologové poznají směr tlaku, dobu, kdy ke zvrásnění došlo a jak dlouho trvalo.

Skála je exponovaná k jihu, což z ní činí i botanickou zajímavost. Na stepích a lesostepích nad horními hranami skal můžeme najít vzácné rostliny, např. tařici skalní, netřesk výběžkatý a koniklec velkokvětý.

Podle:

http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/vranov/vranov_hamerske.html, 16. 8. 2015
    Umístění

GPS souřadnice

48°53'40.242"N, 15°49'15.025"E

Adresa

Přední Hamry
Vranov nad Dyjí 671 03

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vranov nad Dyjí
Nadmořská výška
300 m.n.m. - 390 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Národní park Podyjí

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice Šumná je na trati Znojmo - Okříšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Vranova nad Dyjí se dostanete buď autobusem č. 830 ze Šumné (linka Vranov nad Dyjí - Šumná - Bítov) nebo  ze Znojma autobusem č. 816 (linka Znojmo - Vranov nad Dyjí - Drosendorf). Na obou linkách je provoz celotýdenně. Doporučujeme vystoupit na zastávce Vranov nad Dyjí, nám.

Příjezd osobním autem, parkování

 Jeďte do Vranova nad Dyjí, kde z náměstí odbočte na úzkou levobřežní komunikaci do místní části Zadní Hamry. Parkovat lze v omezeném počtu aut přímo pod skálou.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusům doporučujeme parkování na náměstí nebo v jeho blízkosti. Placené parkoviště je na poloviční cestě mezi zámkem a centrem městečka.

Přístup pěšky

Z náměstí ve Vranově nad Dyjí jděte po červené značce po levém břehu Dyje asi 1 km. Pokud ale chcete lokalitu přehlédnout vcelku a uvědomit si, kde je největší vrása, jděte po zelené značce po pravém břehu. 

Příjezd na kole, parkování kol

Levobřežní komunikace popisovaná jako přístupová k Hamerským vrásám je bez problémů sjízdná na kole. Slouží jako častá výchozí cesta pro výlet do Národního parku Podyjí.

Poznámky pro vozíčkáře

Přístupová cesta je pro vozíčkáře bez problémů sjízdná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu