Einsiedler

Kouzelné místo v prvním meandru Dyje pod Hardeggem. Skály, vyhlídky a krásné louky.


V Národním parku Thayatal na rakouském území je několik nádherných míst u řeky. Pohledem na mapu zjistíte, že Dyje (Thaya) tvořící státní hranici mezi Českem a Rakouskem pod Vranovem n. D. divoce meandruje. Často se turistům stane, že vyjdou na vyhlídku a překvapeně zírají na říční proud pod sebou a dohadují se, kam vlastně Dyje míří. Anebo vidí pod sebou dvě, někde dokonce i tři řeky a jsou to meandry jednoho a téhož toku. Přesně tohle můžete zažít v prvním meandru pod Hardeggem pod skálou zvanou Einsiedler.

Dyje skálu Einsiedler obtéká meandrem délky něco přes 2 km, šíje meandru je široká 200 až 300 metrů. Přímo u řeky kdysi stál Medvědí mlýn (Bärenmühl). Stezka vedoucí po šíji meandru končí u řeky pod skálou, kde lze ve výšce 5 metrů rozeznat skalní obydlí spojené s pověstí o poustevníkovi. Ten údajně u řeky žil v době křižáckých válek a prý pomohl obyvatelům Hardeggu k objevu stříbronosných rud. Louka pod skálou na jaře a v létě rozkvétá kobercem květin. Ticho a šplouchání řeky jsou léčivým balzámem na duši. Jediný, kdo ticho může narušit, jsou děti, které někdy řádí na překážkách kočičí dráhy, kterou jim nachystala u louky Správa národního parku Thayatal.

U Einsiedleru končí dvě stezky, viz Přístup pěšky.

Podle:

http://www.np-thayatal.at/cz/pages/wandern_detail.aspx?id=30, 3. 6. 2016Umístění

GPS souřadnice

48°51'32.326"N 15°52'21.638"E (louka pod skálou Einsiedler)

Adresa

Hardegg 2082

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Hardegg
Nadmořská výška
275 m.n.m. - 340 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Nationalpark Thayatal

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem můžete cestovat buď do Znojma nebo do Retzu, ale tyto stanice jsou od Einsiedleru dost daleko. Doporučujeme jiné dopravní prostředky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

 Ze Znojma: jeďte autobusovou linkou 817 a vystupte na konečné v Čížově. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů.

Z Retzu: jeďte od nádraží autobusovou linkou Postbus. Vystupte na zastávce Hardegg, Burg. Provoz je v pracovní dny poměrně hustý, o víkendech jede jen několik spojů. Viz též http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?L=vs_postbus

Příjezd osobním autem, parkování

Pokud přijedete z České republiky, pak auto musíte nechat na odstavném místě již severně od Čížova a pak pokračovat pěšky.

Pokud přijedete z Rakouska, autem můžete parkovat u návštěvnického střediska NP Thayatal nad Hardeggem při silnici od Retzu nebo na malém parkovišti pod hradem nebo též dole ve městě.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat buď severně od Čížova nebo v Hardeggu u návštěvnického centra NP Thayatal nebo pod hradem. Dolů do města nejezděte.

Přístup pěšky

K Einsiedleru vedou dvě stezky.

Einsiedlerweg vede z Hardeggu po pravém břehu Dyje nejdříve v souběhu s červenou Thayatalweg. Nejdříve jděte podél břehu, pak stezka stoupá na šíji meandru. Jakmile stezka dosáhne šíje, hledejte odbočku vlevo. Sem vede Einsiedlerweg, zatímco Thayatalweg šíji protíná nejkratším směrem. Přes dvě vyhlídky se dostanete až k řece pod skálu. Vrátit se můžete do Hardeggu nebo po druhé větvi Einsiedlerweg k návštěvnickému středisku NP Thayatal.

Od návštěvnického střediska NP Thayatal vede dolů k řece pěšina označená dvěma symboly. Jeden je Eisiedlerweg a druhá je Wildkatzweg (Stezka divoké kočky) s texty v němčině a s ocelovými figurkami  koček, které děti mají objevovat v lese.

Z Čížova půjdete nejdříve po asfaltové silnici poblíž Hardeggské vyhlídky ke státní hranici k řece, přejdete most a za ním se dáte doleva po pravém břehu. To už jste na stezce Einsiedlerweg.

Přehledná mapka je zde:

http://www.np-thayatal.at/modules_file//cz/30/Wanderkarte02_Einsiedlerweg.pdfPříjezd na kole, parkování kol

K Einsiedleru je vjezd na kole zakázán.

Poznámky pro vozíčkáře

K Einsiedleru se vozíčkář nedostane.

Rady a tipy

Doporučení pro zájezdy: Nechte vystoupit účastníky akce pod hradem Kaja a nechte je odtud projít celé údolí Dyje až do Hardeggu, kde čeká autobus. Einsiedler je na červeně značené stezce údolím Dyje milým zpestřením, ale je to "zacházka".

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu