Zřícenina kaple sv. Antonína Paduánského u Perné

Zajímavé místo na úbočí Pavlovských vrchů s vynikajícím výhledem


Ze západního úbočí Pálavy, kopce ve stejnojmenné krajině na jižní Moravě, je nádherný výhled do roviny Dyje a na nejbližší obec Perná. Její obyvatelé se mohou pochlubit první písemnou zmínkou o svém sídle již z r. 1305. Obec ležela při významné obchodní stezce a obyvatelé díky kvalitní půdě a na ní založené prosperitě byli patrně bohatí. A také zbožní, protože si ve vsi v l. 1510 - 83 postavili kostel a na svahu Pálavy r. 1652  ještě kapli, kterou zasvětili sv. Antonínu Paduánskému. 

Žil zde poustevník Vavřinec Dammnitzer, který měl za úkol starat se o její údržbu a výzdobu a asistoval při poutích, prý hojně navštěvovaných. Císař Josef II. kapli r. 1786 zrušil. Stavební materiál - vápenec a cihly - si místní obyvatelé rozebrali za levný peníz na stavby svých domů. Dnes je kaple zříceninou. 

Stavba měla čtvercový půdorys a půlkruhový závěr, který jediný zůstal zachován dodnes. Těsně při zemi je patrná větší nika. Ve zbytku boční zdi je zachováno torzo segmentově zaklenutého otvoru, možná vstupního. 

Pohled do krajiny se za staletí nezměnil, protože nížina u Dyje je podobně jako tehdy bezlesá. Vidíme Sirotčí hrádek, obec Pernou, Dyjskosvratecký úval a za ním první kopečky Českomoravské vrchoviny. Zahlédnete také věže nebo alespoň vodní páru nad jadernou elektrárnou Dukovany. 

Kaple leží na katastru obce Perná, ale nejbližší přístup je po modré značce z Klentnice. 

Podle:

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=841885, 2. 3. 2020

http://www.obec-perna.cz/informace-o-obci/historie/, 2. 3. 2020


Umístění

GPS souřadnice

48°51'27.696"N, 16°38'14.727"E

Adresa

Perná 691 86

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Perná
Nadmořská výška
372 m.n.m.
Základní číselné údaje
Kaple byla postavena asi r. 1652. Zrušena byla r. 1786.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Pálava Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Mikulov na trati Břeclav - Znojmo. Lze cestovat i do stanice Břeclav.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší vsi Klentnice se dopravíte autobusem linky 570 (trasa Mikulov - Klentnice - Pavlov - Břeclav). Vystupte buď na zastávce Klentnice, rozc. Autobusy jsou v provozu v pracovní dny i o víkendu. 

Příjezd osobním autem, parkování

Na severním okraji Klentnice můžete parkovat na placeném parkovišti. Ve vsi lze parkovat jen omezeně.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat na severním okraji Klentnice.

Přístup pěšky

Jděte z Klentnice po silnici s červenou značkou na sever a za první křižovatkou odbočtze vlevo na polní cestu s modrou značkou. Po ní za 3 minuty dojdete k místu, kde jsou boží muka. Modrá značka pokračuje dále ke kapli sv. Antonína a úbočím Pálavy se zajímavými skalními útvary a výhledy.  Celkem Klentnice - kaple asi 900 m. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na modrou značku ke kapli nejezděte s ohledem na ochranu přírody na kole. 

Poznámky pro vozíčkáře

Kaple je pro vozíčkáře nedostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu