Boží muka mezi Pernou a Klentnicí

Půvabné místo na úbočí Pavlovských vrchů


U polní cesty s turistickou modrou značkou, která vede z Klentnice po úbočí Pálavy, návštěvníci minou velmi milou drobnou památku, zděná pilířková boží muka. Jejich hranolový dřík božích muk je v horní části opatřen římsou a vnitřní obloukovou profilací. Kaplice má hluboký plochostropý výklenek, který je pravoúhle otevřen ze dvou navazujících stran. Nad ní lidoví autoři umístili bohatě profilovanou korunní římsu a nízkou sedlovou stříšku s dvouramenným křížem. Další artefakty, např. socha světce, nejsou dochovány. 

Podle:

https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-2342899, 10. 2. 2020


Umístění

GPS souřadnice

48°51'17.827"N, 16°38'26.277"E

Adresa

Perná 691 86

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Perná
Nadmořská výška
340 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Pálava

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Mikulov na trati Břeclav - Znojmo. Lze cestovat i do stanice Břeclav.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší vsi Klentnice se dopravíte autobusem linky 570 (trasa Mikulov - Klentnice - Pavlov - Břeclav). Vystupte buď na zastávce Klentnice nebo Klentnice, u rybníka. Autobusy jsou v provozu v pracovní dny i o víkendu.

Příjezd osobním autem, parkování

Na severním okraji Klentnice můžete parkovat na placeném parkovišti. Ve vsi lze parkovat jen omezeně.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

 Bus může parkovat na severním okraji Klentnice.

Přístup pěšky

Jděte z Klentnice po silnici s červenou značkou na sever a za první křižovatkou odbočte vlevo na polní cestu s modrou značkou. Po ní za 3 minuty dojdete k popisované památce. Modrá značka pokračuje dále ke kapli sv. Antonína a úbočím Pálavy se zajímavými skalními útvary a výhledy. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na polní cestu můžete vjet na kole, ale další jízda tu není dovolena. Modrá značka úbočím Pálavy je určena pro pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Boží muka u Klentnice nejsou pro vozíčkáře dosažitelná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu