Zřícenina hradu Lamberk

Zbytky stavby, z níž pocházeli schopní válečníci


Na šíji hluboce zaklesnutého meandru řeky Oslavy mezi Náměští a Vlčím Kopcem se ukrývají terénní pozůstatky hradu Lamberk, jehož majitelé se zapsali do dějin jako velmi schopní válečníci.

Písemně zaznamenaná historie hradu Lamberka začíná r. 1360, kdy se v nedalekém Březníku objevuje vladycká rodina z Miroslavských Knínic. Jaroslav z Knínic zde zapisuje své druhé choti Markétě 500 hřiven. Je zřejmé, že Jaroslav Miroslavské Knínice prodal, protože když r. 1377 kupuje ves Zňátky, píše se již z Lamberka. Hrad tedy byl vybudován někdy kolem r. 1370. Jaroslav ještě získává majetky v Želetavě, Heralticích a ves Markvartice (redakci egeonu není zřejmé, které Markvartice…), ale r. 1385 byl již mrtev. Z prvního manželství po něm zůstali synové Jan (Ješek) Sokol a Vaněk, s druhou manželkou měl syny Artleba a Jaroslava. Na Lamberku s Markétou bydleli oba její synové a Jan Sokol.

Postava Jana Sokola z Lamberka hýbala velmi významně českými dějinami v neklidné době svárů mezi markrabaty Joštem a Prokopem počátkem 15. století. Spolu s proslulým „Suchým čertem“, Hynkem Jevišovickým z Kunštátu a dalšími šlechtici stál na straně Prokopa a podnikal po celé Moravě loupežné výpravy, zvláště na území olomoucké kapituly. R. 1402 se dokonce ocitl v církevní klatbě. Také ze svého hradu podnikl výpravu do Náměšti nad Oslavou, zmocnil se jí a dlouho ji udržel.

R. 1403 se podařilo markraběti Joštovi získat jej na svou stranu. R. 1404 v jeho službách ubránili Jan Sokol a Hynek Jevišovický z Kunštátu město Znojmo proti značné přesile uherského krále Zikmunda a rakouského vévody Albrechta IV. Jedné noci r. 1407 se Jan Sokol zmocnil města Laa a podnikal z něj loupeživé nájezdy do okolí. Vydal je za astronomické výkupné 23 000 dukátů Leopoldovi, poručníkovi rakouského vévody Albrechta V. Peníze náležely Joštovi.

Když začala r. 1409 válka Poláků a Litevců proti řádu německých rytířů, vstoupil Jan Sokol podobně jako Jan Žižka do polského vojska a díky svým schopnostem se stal jedním ze členů tělesné stráže polského krále. R. 1410 se zúčastnil významné bitvy u Grunwaldu. Téhož roku umírá.

Jeho bratr Vaněk se pak ujal Lamberka a také podnikal loupežná tažení. Sokolovi synové z druhého manželství byli vychováváni v Krakowě a jako dospělí se zúčastnili husitských válek.

Vaněk zemřel r. 1420. Jeho zboží bylo pak prodáno (část dokonce ještě za jeho života) jiným rodům.

Lamberk byl zřejmě po husitských válkách pobořen moravskými stavy. R. 1459 byl určitě již pustý. Zboží hradu Lamberka připadlo r. 1560 náměšťskému velkostatku.

Zřícenina Lamberka je jedním z krajinářsky nejzajímavějších míst na Oslavě. Řeka obtéká hrad ze tří stran, z místa bývalých hradeb se otevírá fantastický pohled na  hladinu. Celý meandr je ovšem lépe vidět z protějšího břehu z vyhlídky u Glorietu. Na druhé straně řeky, v šíji protějšího meandru se ukrývá zřícenina hradu Sedlec.

Podle:

Hosák, L., Zemek, M. a kol. (1981): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl, Jižní Morava, s. 134
    


Umístění

GPS souřadnice

49°9'57.090"N 16°10'5.031"E

Adresa

Březník 675 74

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Březník
Nadmořská výška
330 m.n.m.
Základní číselné údaje
Písemně zaznamenaná historie hradu Lamberka začíná r. 1360. Hrad se uvádí jako pustý r. 1459.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Kralice nad Oslavou (trať Brno - Třebíč - Jihlava). Zastavují zde jen osobní vlaky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližším sídlem s autobusovým spojením je Březník. Autobusy sem ale jezdí jen v pracovní dny.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte z Březníku k jihozápadu okolo zemědělského areálu po polní asfaltové silnici (též cyklotrasa  a pěší modré turistické značení). Zaparkovat můžete na louce před chatovým táborem, kterému se říká Areál Pod Lamberkem.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Platí totéž, co pro osobní auta, ale bus může mít u areálu Pod Lamberkem potíže s otočením.

Přístup pěšky

Z Kralic nad Oslavou, žst.: jděte nejdříve k jihu po modré značce po silnici, okrajem vsi Březník. Pokračujte po polní silnici, kolem areálu Pod Lamberkem a asi 600 m za ním odbočte doprava po pěšině k řece. Dorazíte na červenou značku, která vede poblíž zříceniny a vede k ní slepá odbočka.  Celkem asi 4 km.

Z Náměšti nad Oslavou, žst: téměř k jihu po červené značce 8,5 km. Místy obtížný terén.

Příjezd na kole, parkování kol

Pěšiny poblíž zříceniny jsou pro kola nesjízdné.

Poznámky pro vozíčkáře

Lamberk je pro vozíčkáře nedostupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu