Zámek Králův Dvůr

Historicky slavná stavba pomalu vstává z ruin


Zámek v Králově Dvoře v těsné blízkosti Berouna zažil v dějinách několik smutných epizod. 

První z nich nastala dokonce ještě v době, kdy zámek nebyl postaven a poslední ve druhé polovině 20. století.

Václav I. nechal v Králově Dvoře vybudovat nový lovecký dvůr, protože malý lovecký hrad v Počaplech nepostačoval nárokům jeho početné královské družiny. Králův Dvůr má stejně jako Počáply polohu při cestě z Prahy do Bavorska. 

Později sídlo navštívili také Karel IV. a Václav IV. Pro druhého vladaře měl Králův Dvůr hořkou pachuť, protože zde byl 8. května 1394 přepaden skupinou odbojných pánů v čele s vlastním strýcem markrabětem Joštem, byl zajat a vězněn na Přiběnicích, Českém Krumlově, Vítkově Hrádku a nakonec na hradě Wildberg v horních Rakousích. Vysvobodil ho až jeho bratr Jan Zhořelecký. R. 1420 získává dvůr spolu s okolními viničnými desátky u Berouna  karlštejnský pukrabí Zdeslav Tluksa z Buřenic. Po pánech z Buřenic dvůr získávají r. 1484 páni z Gutštejna a drželi jej do r. 1509, kdy se vrátil zpět do královského majetku, ale ocital se v zástavě různých věřitelů. R. 1557 král Ferdinand I. prodal dvůr Janu staršímu z Lobkovic, který nechává na místě starší stavby vybudovat r. 1585  renesanční zámek. Ale už r. 1594 patřil zámek opět královské komoře. V 17. století zde sídlili královští hejtmani panství Točník a Králův Dvůr. Od r. 1710 zámek držel jako zástavní majitel Adam z Lichtenštejna. Ten své sídlo přestavěl barokně. Zajímavé je, že historie se po několikáté opakovala. Dědicové vrátili stavbu královské komoře a ta jej r. 1860 prodává princi Emilu Fürstenberkovi. Jeho rod sídlil v Králově Dvoře do r. 1945. 

Nový majitel - československý stát - využíval budovu zcela nehistoricky. Nejdříve zde sídlila učňovská škola, od r. 1972 tu byly umístěny provozovny oblastního podniku bytového hospodářství a také sklady ovoce a zeleniny, dílny zemědělského učiliště a provozy Podniku výpočetní techniky. 

Zřejmě proto, že budova v dobách socialismu značně utrpěla, pak na ní nebral ohled nikdo z projektantů dálnice D5. Tato stavba naprosto neekologicky v těsné blízkosti míjí Beroun a město Králův Dvůr proťala vejpůl. Zeď zámku stojí 50 m od dálnice, zámecká zahrada je autostrádou rozdělena na dvě téměř stejné, ale nepropojené části. V 21. století by zřejmě projektanti dálnici vedli tunely v kopcích jižně či severně od města, ale tehdy se psal rok 1988. 

Po sametové revoluci zámek r. 2000 získal soukromý vlastník, který tvrdil, že stavbu přebuduje na knihovnu a kulturní centrum, ale záměr neuskutečnil. R. 2011 město kupuje zámek zpět a pouští se do záchrany objektu. Postupně se mu to daří. Neplánuje ale objekt otevřít pro prohlídky, v zámku budou sídlit instituce zřizované městem, např. knihovna. 

Zámek je trojkřídlá stavba s valbovou střechou. Nejstarší částí je průčelí, které zůstalo renesanční, křídla jsou barokní. Nad renesančním portálem jsou ve štítě erby Jana mladšího z Lobkovic a jeho manželky Johanky Novohradské z Kolovrat. 

Velmi zajímavě se k dějinám zámku postavilo město Králův Dvůr, které je velmi dobře r. 2012 nechalo popsat na svém webu. 

Podle: 

Bělohlávek, M. a kol. (1985): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV., Západní Čechy, Svoboda Praha, s. 162

https://cs.wikipedia.org/wiki/Králův_Dvůr_(zámek), 2. 9. 2020

https://www.kraluv-dvur.cz/z-historie-zamku-kraluv-dvur/d-95700, 2. 9. 2020
      


Umístění

GPS souřadnice

49°56'49.716"N, 14°2'21.126"E

Adresa

Králův Dvůr 267 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Králův Dvůr
Nadmořská výška
222 m.n.m.
Základní číselné údaje
Zámek byl vybudován r. 1585.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žel. zast. Králův Dvůr na trati Beroun - Zdice. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Přes Králův Dvůr jezdí velké množství autobusových linek ze západní části Berounska a z Hořovicka, které obvykle končí v Berouně. Také sem jezdí linky z Prahy. Nejbližší zastávka se jmenuje Králův Dvůr, u zámku. 

Příjezd osobním autem, parkování

S autem můžete vjet na prostranství u zámku a zde zaparkovat. Z dálnice ale musíte sjet buď v Berouně nebo u Počápel. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Kolem zámku vede zelená značka Králův Dvůr, žel. zast. - Zahořany. 

Příjezd na kole, parkování kol

S kolem se k zámku dostanete odbočením ze silnice. Podél říčky Litavky jižně od zámku vede velmi zajímavá cyklotrasa 8219 Po stopách českých králů, která má mnoho úseků vybudovaných jako cyklostezky oddělené od provozu motorových vozidel. 

Poznámky pro vozíčkáře

Zámek si zvně můžete celkem pohodlně prohlédnout.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu