Vodní nádrž Suchomasty

Příjemná vodní plocha v blízkosti berounské průmyslové aglomerace slouží jako zásobárna pitné vody

Kontaktní informace

Oficiální stránky

V 60. letech 20. století započal v Berouně a jeho okolí nový průmyslový rozmach. Směrem na jih od tehdejšího okresního města rostla stavba vápenky Čertovy schody, která měla v míře dosud nevídané využívat vápenec z ložiska pod vrcholem Zlatého koně. Část suroviny se měla zpracovávat přímo pod nově otevřeným velkolomem, část se měla odvážet údolím Suchomastského potoka pod skalami Kotýzu vlakem i nákladními automobily jiným zpracovatelům, například do cementárny v Králově Dvoře. Město Králův Dvůr vzdálené od Čertových schodů jen 6 km poskytovalo již tehdy velmi vyspělé průmyslové zázemí, neboť tu fungovaly Králodvorské železárny. Ty využívaly rudu z blízkých ložisek, později přešly na dovoz především ze SSSR. Předpokládal se mohutný rozvoj Králova Dvora a Berouna. Zvýšené množství průmyslu v těchto dvou městech požadovalo velké množství vody. Železárny i cementárny  ji potřebovaly především jako chladicí médium, obyvatelé měst jako vodu pitnou.

Jako zásobárna především pro průmyslovou vodu pro Králův Dvůr a Beroun ještě před zprovozněním Velkolomu Čertovy schody byla vybudována vodní nádrž Suchomasty. Název vznikl podle Suchomastského potoka, který hráz vodního díla zadržela, ačkoliv vesnice Suchomasty je od přehrady značně vzdálena. Ani samotní obyvatelé Suchomast vodní dílo nevnímají jako "svoje". Auty či autobusy za prací či do škol jezdili silnicemi, které okolo přehrady nevedou a pro vycházky či koupání volili obvykle jiné cíle. A navíc: koupání v nádrži nebylo po většinu doby její existence dovoleno.

Pro vybudování hráze bylo vybráno užší místo v údolí asi 1,5 km před ústím do Litavky. Nad hrází je údolí naopak širší, což umožňovalo zadržení relativně velkého objemu vody. Kromě samotné zásoby vody se podařil další účel. V době sucha se z vodní nádrže odpouští stabilní odtok a díky němu je zajištěna stálá hladina ve studních v podnicích v areálu Králodvorských železáren.

Hráz je sypaná, 13,5 m vysoká a 85 m dlouhá. Výpusť a odběrné místo je uloženo ve spodní části hráze v komunikační a odpadní štole. V pravé části hráze je situován boční nehrazený přeliv zakončený betonovým skluzem.

Po zprovoznění vápenky Čertovy schody ještě vznikly v údolí Suchomastského potoka další dvě stavby: okolo přehrady vede silnice, kudy jezdí většina nákladních aut pro náklad zboží z vápenky a také železniční vlečka. Ta začíná na nákladovém nádraží v Berouně a konči poměrně rozsáhlým kolejištěm ve vápence. Je dlouhá 6 km. Osobní vlaky na ní nejezdí.

Po katastrofálních povodních r. 2002 se zjistilo, že Suchomastský potok vykazuje vysoké hodnoty vodních stavů velmi často po přívalových deštích. Nese s sebou silné nánosy plavenin, zejména z pramenné oblasti nad vesnicí Bykoš. Pramení totiž v ploché zemědělské krajině. Bylo spočítáno, že při tisícileté vodě by příval vody sypanou hráz zničil a zlikvidoval by rozsáhlá území v Králově Dvoře a v Berouně. Proto byla hráz v l. 2013-14 opravena a zpevněna, zejména na bezpečnostním přelivu. Při té příležitosti byly ze dna vytěženy všechny sedimenty.   

Vodní nádrž Suchomasty často vyhledávají rybáři. Dnešní účel nádrže je rezerva pitné vody pro blízkou městskou aglomeraci. Koupání v nádrži je tolerováno. 

Turisté obdivují zejména citlivé zasazení do krajiny. Po pravém břehu vede zelená značka Beroun - Havlíčkův mlýn, jedna z možností, jak jít z Berouna na Koněpruské jeskyně, Kotýz, či Koukolovu horu


Podle:

http://www.vodarenstvi.cz/clanky/vodni-nadrz-suchomasty-je-pripravena-na-tisiciletou-povoden, 28. 10. 2015

http://www.sweco.cz/cs/Czech-Republic/News/2014/VD-Suchomasty--zabezpeeni-vodniho-dila-ped-uinky-vel..., 28. 10. 2015

http://www.pvl.cz/files/download/vodohospodarske-informace/vodni-dila-a-nadrze/suchomasty.pdf, 28. 10. 2015
Umístění

GPS souřadnice

49°56'7.130"N 14°2'39.067"E

Adresa

Králův Dvůr 267 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Králův Dvůr
Nadmořská výška
260 m.n.m.
Základní číselné údaje
Délka hráze je 85 m, výška 13,5 m. Objem vody v nádrži je 0,484 mil. km krychlových. Zatopená plocha je 9,32 ha. Stavba vodního díla proběhla v l. 1955-60, velká oprava v l. 2013-14.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Králův Dvůr. Je situována na trati Praha - Plzeň.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Berouna nebo Králova Dvora se do blízkosti nádrže dostanete autobusovou linkou Beroun - Zadní Třebaň. Jezdí tu jen několik spojů, a to jen v pracovní dny. Nejbližší zastávka se nachází jižně od nádrže u samoty Litohlavy a je v jízdních řádech vedena pod názvem Koněprusy, Bítov, rozc. 1,0.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem jeďte z Králova Dvora okolo železáren. Zaparkovat lze např. u mostu u jižní části nádrže. U hráze moc možností na parkování není.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro příjezd autem.

Přístup pěšky

Z Berouna přes Jarov a lom Kosov vede k vodní nádrži (na její pravý břeh) zelená značka, po níž lze dále pokračovat po silnici k osadě Havlíčkův mlýn, kde je rozcestí se žlutou. Zde se můžete vydat na Koněpruské jeskyně, Kotýz či Koukolovu horu. 

Poznámka: hráz nádrže je sice pro pěší přístupná, není však možno po ní přejít na druhý břeh. 

Příjezd na kole, parkování kol

Cyklistům jízdu po zelené značce nedoporučujeme. Jeďte po silnici z Králova Dvora.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář si částečně vodní plochu může prohlédnout, zaparkuje-li autem na odstavné ploše při mostě u jižní části nádrže.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu