Zámeček Rendez-vous (Dianin chrám)

Empírová stavba z r. 1812 v Lednicko-valtickém areálu

Kontaktní informace

+ 420 778 402 741 (možnost rezervace prohlídky mimo otevírací dobu)


Zámek na nejvýše položeném místě Bořího lesa mezi Břeclaví a Valticemi v podobě římského triumfálního oblouku postavil v l . 1810-12 architekt Josef Kornhäusel podle plánů svého předchůdce lichtenštejnského stavitele Josefa Hardtmutha. Stavba byla určena známému vojevůdci z napoleonských válek Janu I. Josefu Lichtenštejnovi.

Zámeček je věnován bohyni lovu Dianě a byl skutečně také využíván nejčastěji ke shromáždění lovců před honem a ke slavnostem po lovu.

Zámeček je poměrně mohutnou čtyřpodlažní budovou zdobenou reliéfy a sochami, které především vyprávějí příběhy o Dianě. Hlavním prvkem stavby jsou čtyři korintské sloupy, které nesou atikové patro. To je na severní straně opatřeno okny, na jižní trojicí reliéfů. Fasády jsou vždy napravo i nalevo ozdobeny čtvercovým reliéfem, poněkud níže jsou umístěny rondely (kruhy). Vnitřní strana oblouku je tvořena 81 kazetami se zapuštěným orámováním.

V interiérech je dominantním prvkem sál o rozměrech 7 krát 16 metrů zdobený bohatě tvarovanými štuky.

Zámeček je s průvodcem veřejnosti přístupný, IV - VI a IX - X pouze So-Ne 10 - 15, VII - VIII Út - Ne 10 - 15. Základní vstupné činí 50 Kč, délka prohlídky je 30 minut. Pokud vám nikdo neotevře, pak v zámku probíhá prohlídka jiné skupiny.

Okolí zámečku je chráněným územím nazvaným Rendez-vous. Tvoří stavbě krásnou kulisu s loukami, lesy a rybníčkem. 

Podle:

Hosák, L., Zemek, M. a kol. (1981): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl, Jižní Morava, s. 244

https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/6118-dianin-chram-rende..., 29. 12. 2016

http://www.lednicko-valticky-areal.cz/rendez-vous.php, 29. 12. 2016


Umístění

GPS souřadnice

48°45'1.193"N, 16°47'34.065"E

Adresa

Valtice 691 42

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Valtice
Nadmořská výška
200 m.n.m.
Základní číselné údaje
Zámeček byl postaven r. 1812.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní památka Rendez-vous

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do stanice Valtice město na trati Břeclav - Znojmo nebo do stanice Podivín na trati Brno - Břeclav. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízkosti zámečku Rendez-vous jezdí dvě autobusové linky s celotýdenním provozem.

Linka 571 Břeclav - Valtice. Vystupte na zastávce Valtice, hájenka.

Linka 555 Valtice - Lednice - Podivín (vlaková zastávka Valtice město je v těsné blízkosti autobusové zastávky Valtice žel. st., v Podivíně autobusy taktéž navazují na železniční dopravu). Vystupte na zastávce Hlohovec, Tři Grácie.
   


 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte poblíž autobusové zastávky Valtice, hájenka.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Platí totéž, co pro auta.

Přístup pěšky

Od autobusové zastávky Valtice, hájenka (parkoviště u zámku): jděte víceméně stále k severu asi 500 m.

Od autobusové zastávky Hlohovec, Tři Grácie: jděte nejdříve k východu ke chrámu Tří Grácií, odtud na jihovýchod po červené. Celkem asi 4,5 km.

Pokud máte jenom trochu času, doporučujeme alespoň krátkou procházku od Dianina chrámu ke kapli sv. Huberta.

Příjezd na kole, parkování kol

Všechny cesty, které popisujeme pro pěší, jsou vhodné pro horská kola. Jsou též velmi hojně využívány. Prosíme cyklisty, aby v rekreačních špičkách jezdili opatrně a byli ohleduplní k pěším. Okolo zámečku vede cyklotrasa 5045 a také mezinárodní trasa Eurovelo 9 Brno - Mikulov - Valtice - Lednice - Břeclav - Wien.

Poznámky pro vozíčkáře

Úsek od parkoviště k zámečku je sjízdný, pro jistotu si ale vezměte doprovod. Prohlídka interiérů bezbariérová není.

Rady a tipy

Doporučujeme výlet po červené značce Valtice - Lednice, délka asi 11,5 km.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu