Královská obora (Stromovka) v Praze

Rozsáhlý přírodně krajinářský park v nivě Vltavy, oblíbené vycházkové místo a současně přírodní památka


Rozsáhlý park Stromovka v pražské městské části Bubeneč býval dříve královskou oborou. Se sídlem panovníka byla obora spojena kaštanovou alejí, která byla vykácena v 18. století. Udává se, že v této době žilo v oboře 600 daňků. Ale pojďme se do Královské obory podívat systematicky.

Vznik obory se klade k r. 1268.  Až ale Habsburkové si ji dostatečně oblíbili a věnovali jí péči. Ferdinand I. nechal areál obory obezdít a Rudolf II. byl iniciátorem vybudování rybníků v oboře. Pro jejich napájení vodou tehdy byl použit dosud nevídaný technický prvek. Od Vltavy sem ve směru z jihu na sever byl prokopán vodní tunel, Rudolfova štola, která dodnes udivuje svými parametry – délka 1,098 km, vedení v hloubce až 30 m pod povrchem, výška štoly je až 3 metry a šířka 60 – 80 cm. Štola přivádí vodu od nábřežní zdi pod Letnou a končí u restaurační budovy. Tato první tunelová stavba v Praze byla vybudována v letech 1584-93.

Nad svahem obory nechal vybudovat Vladislav Jagellonský Místodržitelský letohrádek, jehož poslední přestavba byla pseudogotická a který dnes slouží jako knihovna a čítárna časopisů (detašované pracoviště Národního muzea).

Dole pod letohrádkem stojí Císařský mlýn, který Rudolfovi II. darovali čeští stavové. Sloužil jako brusírna skla a drahokamů, v 19. stol. jako nejvýznamnější papírna Rakouska. Císařský mlýn má dnes empírovou podobu, ale brána je původní již z doby Rudolfa II. 

Královská dvorana, později Šlechtova restaurace, byla vybudována v l. 1689-91. Poslední přestavba byla novorenesanční. 

Do Královské obory Pražané dlouho neměli přístup. Otevřela se pro ně až r. 1804. Ihned se stala místem procházek, odpočinku a pobytu v přírodě. Na jejích okrajích vyrostly mnohé atrakce: planetárium, Výstaviště, Maroldovo panorama bitvy u Lipan.

Stromovku těžce poškodila povodeň r. 2002. Při rekonstrukci byly mj. citlivě opraveny nebo nově vybudovány vodní nádrže. 

Přestože je Stromovka umělým parkem, byla díky výskytu unikátních stromů a keřů a jejich citlivé kompozici vyhlášena chráněným územím.

Podle:   

Pejčoch, S., Cincibus, J. (2001): Praha, praktický průvodce, Regia Praha, str. 151 


Umístění

GPS souřadnice

50°6'21.668"N, 14°25'11.890"E

Adresa

Praha 7 - Bubeneč
Praha 170 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bubeneč
Nadmořská výška
180 m.n.m.
Základní číselné údaje
Obora byla založena již r. 1268. Přírodní památka zaujímá rozlohu 91 ha, byla vyhlášena r. 1988.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Královská obora

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte po železniční trati Praha Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou a vystupte buď v zastávce Praha-Holešovice zast, nebo v zastávce Praha-Podbaba. Pokud pojedete z Hlavního nádraží (odkud jezdí tímto směrem rychlíky), pak vystupte ve stanici Praha-Holešovice

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízkosti Stromovky jezdí tramvaje č. 6, 12, 17. Vystupte na zastávce Výstaviště Holešovice

Jinou blízkou zastávkou je Letenské náměstí, tramvaje 1, 8, 12, 25, 26. 

Příjezd osobním autem, parkování

V blízkosti Stromovky je okraj modrých zón, kde lze bez obav z pokuty parkovat jen o víkendu. Placené parkoviště je u Sportovní haly v ulici U Výstaviště nebo můžete zkusit parkovat bez placení poblíž zastávky Praha-Podbaba v ulici Paťanka, ale odsud je to do Stromovky už docela daleko.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Velké parkoviště autobusů je před Výstavištěm. 

Přístup pěšky

Ze žel. zastávky Praha-Holešovice zast.: vyjděte k ulici U výstaviště a po ní se dejte vlevo, tj. k západu. Východní okraj Stromovky je u vchodu na Výstaviště. 

Ze žst Praha-Holešovice: jděte ulicemi Vrbenského, Patryzánskou, pak pod železniční tratí a ulicí U Výstaviště. Východní okraj Stromovky je u vchodu na Výstaviště. 

Ze žel. zastávky Praha-Podbaba: jděte podél kolejí ve směru do města ulicí Papírenskou a na jejím konci uvidíte za silnicí stoupající komunikaci, která vede okolo přírodní památky Pecka do Stromovky. 

Ze zastávky tramvají Výstaviště Holešovice: jděte k západu, východní okraj Stromovky je u vchodu na Výstaviště. 

Ze zastávky tramvají Letenské náměstí: jděte nejdřív k východu ulicí Veletržní a pak na sever ulicí Kamenickou. Na jejím konci je vstup do Stromovky. 


Příjezd na kole, parkování kol

Stromovkou lze jezdit na kole, vedou tu pražskou symbolikou značené cyklotrasy. Cyklistům doporučujeme, aby brali ohled na pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Drtivá většina cest ve Stromovce je bez obtíží zvládnutelná pro vozíčkáře. Chcete-li se ale pustit do zdolávání svahů nebo šotolinových cest, zvláště za mokra, vezměte si doprovod. Jižní část parku je ve svahu, severní v rovině. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu